Arbetsmiljöutbildning distans

En bra arbetsmiljö är viktigt av många anledningar varav den främsta anledningen är att de minskar risken för skador och ohälsa.

Det krävs dock en hel del arbete av alla på arbetsplatsen för att miljön ska bli så bra som möjligt för alla. Här nedanför har vi tagit upp fyra viktiga punkter när det kommer till arbetet för en bra arbetsmiljö.  

SAM, som systematiskt miljöarbete även kallas, är en lagstiftad metod för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt med SAM enligt Arbetsmiljölagen. 

Med hjälp av SAM kan därmed skador, ohälsa samt olyckor bli förhindrade på arbetet. Det gör du genom att följa de fyra processerna som finns i metoden. Det första steget är att undersöka arbetsmiljön för att sedan utföra en riskbedömning. Det tredje steget är att åtgärda de problemen som upptäckts. Slutligen ska du utföra en uppföljning. 

SAM är en ständigt pågående process på arbetsplatsen där alla måste vara engagerade och uppmärksamma på arbetsmiljön. 

En annan viktig del i att skapa en bra arbetsmiljön är att utbilda sina anställda i frågan samt hur de kan utföra sitt arbete på ett riskfritt sätt. Ett bra sätt att ge sina anställda den kunskap de behöver är att gå en arbetsmiljöutbildning på distans. 

Genom att gå utbildningar minskar riskerna för att arbetsmiljön ska bli försämrad under åren. Håller du din personal ständigt uppdaterad med kunskap om hur de bibehåller en god miljö på arbetsplatsen samt hur de ska utföra sitt arbete riskfritt är chanserna större att de håller i sig den goda arbetsmiljön bibehålls. 

En annan viktig del är att skapa rutiner inför eventuella olyckor samt traumatiska händelser som kan uppstå på arbetsplatsen. Här behöver arbetsplatsen ha tydliga rutiner så att varje anställd vet vart de ska söka hjälp om något uppstår. 

Genom att ha bra rutiner som personalen vet om kan du ge dem en större känsla av trygghet på arbetsplatsen. Vilket i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö. 

Ytterligare en viktig åtgärd i målet om att skapa en bra arbetsplats är att investera i rätt arbetsutrustning. Utrustningen ska finns till för att underlätta arbetet för de anställda och ska därför var lättillgänglig.  

Här är det även viktigt att all personal får en ordentlig genomgång av den utrustningen som finns tillgänglig. De anställda behöver kunna använda de hjälpmedel som finns på ett säkert sätt. Det är även viktigt att se till så att all ny personal får samma genomgång när det börjar på arbetsplatsen. 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022