Arbetsmiljöutbildning online

Arbetsmiljön är viktig för att du ska må bra och trivas på jobbet.

För att du ska ha koll på hur en bra arbetsmiljö förhåller sig på arbetsplatsen är det viktigt att gå en så kallad arbetsmiljöutbildning. En arbetsmiljöutbildning online kan läsas parallellt med arbete, vilket gör att du inte behöver ta ledigt från jobbet för att gå utbildningen. Arbetsmiljöutbildningen bör prioriteras på en arbetsplats.

Det är framför allt skyddsombud och arbetsmiljöombud som läser utbildningen, men också chefer. Detta för att det är dessa personer som har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen primärt. Att gå en arbetsmiljöutbildning online är inte bara lärorik, utan du spar dessutom tid för att du kan läsa den online. Utbildningen kan givetvis läsas av andra medarbetare, men det är inte lika vanligt.

I utbildningen kommer man att gå igenom risker som du kan ställas inför och vad du kan göra för att förebygga dessa. Riskerna skiljer sig givetvis från bransch till bransch, men utbildningen ger en överblick över hur en bra arbetsmiljö kan se ut. Man kallar det för olika riskbedömningar och dessa måste man gå igenom regelbundet på en arbetsplats. Att utsätta personer för onödiga risker på en arbetsplats som kan leda till skador eller i värsta fall död får inte förekomma.

En bra arbetsmiljö innebär så mycket mer än bara risker i arbetet. Andra saker som inte får förekomma på en arbetsplats är till exempel våld, mobbning eller sexuella trakasserier. Detta är också arbetsgivarens ansvar att se till att det inte förekommer. På en arbetsplats bör man därför ha tillgång till ett skyddsombud eller ett arbetsmiljöombud för att man ska kunna ta upp olika riskbedömningar med ombudet. Således är det arbetsgivarens ansvar att se till att de risker som kan uppstå elimineras. Ett skyddsombud utses ofta av arbetsgivaren eller medarbetarna.

När du gått klart arbetsmiljöutbildningen online är tanken att du ska ha kunskap om hur du läser av olika risker som kan förekomma på en arbetsplats, samt hur du kan åtgärda dessa eller följa upp dem. Tanken med utbildningen är också att du ska hitta utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen och det är för att förebygga eventuella risker som kan framstå. Det finns många som erbjuder arbetsmiljöutbildningar online och Presto är till exempel en av dem. På Prestos sida kan du läsa mer om deras kurser och upplägg.

Det är som nämnts ovan arbetsgivarens primära ansvar att se till att personalen mår bra och har alla de förutsättningar som behövs för att de ska kunna sköta sitt jobb. Däremot hör det även till medarbetarna att ta sitt eget ansvar. Även om arbetsgivaren bör ha koll på vad som försiggår på arbetsplatsen kan det vara svårt att hålla koll på allt. Där kommer medarbetarnas ansvar in i bilden, att se till att lyfta till exempel potentiella risker för arbetsgivaren eller skyddsombudet. Därefter är det deras uppgift och ansvar att åtgärda riskerna.

Senast uppdaterad: 23 februari 2023