Brandfarliga varor i hemmet

I kristider är det bra att vara väl förberedd. För att göra det måste du även förvara en del brandfarliga varor i hemmet.

Du bör kunna laga mat och hålla värmen även om strömmen skulle gå. Detta kräver förstås att du vidtar åtgärder och ser till att förvara dem på ett säkert sätt. Här kommer några värdefulla tips om hur du ska gå tillväga.

Om du köper hem brandfarliga varor är det viktigt att du har ett bra ställe att förvara dem. De bör till exempel alltid förvaras i sin originalförpackning och ska inte flyttas till en annan behållare.  Förvara bara det som är absolut nödvändigt. Tänk på att en brand i brandfarliga varor utvecklas snabbare än andra bränder. Ta hänsyn till detta bygger upp ditt brandskydd.

Gasol

Ska du förvara och använda gasol hemma i din lägenhet är det viktigt att du läser instruktionerna till din utrustning. Om det saknas instruktioner är en tumregel att placera gasolutrustningen med 60 centimeters avstånd från brännbart material som väggar och möbler.

Det bästa stället att förvara gasolbehållare i lägenhet är på balkongen, förutsatt att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Det är bra att förvara behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot regn och snö.

Inne i lägenheten får behållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet avgör antal behållare.

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. Normalt blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring av gasol på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där. 

Gasolgrill på balkong

En inglasad balkong är att betrakta som inomhus och gasolgrillar är avsedda och tillåtna endast utomhus. Räddningstjänsten avråder generellt från att grilla på balkonger. Där är avstånden korta, vilket medför att grillens heta delar eller lågan riskerar att komma för nära brännbara material, t.ex. utemöbler eller dekorationer. Men fastighetsägaren bestämmer vad som gäller för den enskilda fastigheten.

Gasolkamin på inglasad balkong

Gasolkaminer som är avsedda för inomhusbruk får användas även på en inglasad balkong förutsatt att kraven på säkerhetsavstånden uppfylls. Var särskilt försiktigt och håll ett fritt avstånd framför kaminen eftersom det brinner en gasollåga på kaminens framsida. Tänk på att ha god ventilation eftersom kaminen använder luften i rummet. Ha gärna en kamin med så kallad syrevakt.

I en villa, radhus eller fritidshus får bara ha så mycket gasol som du behöver. Om du behöver ha mer än 60 liter krävs tillstånd från kommunen.  Normalt behov i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria, om flaskan läcker skall gasen kunna ventileras bort.

Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden.

Terrassvärmaren ska stå stadigt så den inte kan välta. Om den välter kan gasol rinna till brännaren vilket kan resultera i stora låga.

Om det börjar brinna i material nära terrassvärmaren blir det svårt att hantera på grund av den kraftiga lågan som kan uppstå. Placera värmaren med tillräckligt avstånd från brännbart material som väggar, parasoller och möbler. Ett lämpligt avstånd är minst 60 centimeter i höjd och sidled.

I förråd och garage som är brandtekniskt avskilda från bostaden i lägst klass EI 30 får gasolbehållare, samt 2 stycken behållare med annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara väl ventilerat. I flerbilsgarage får ingen gas förvaras.

Så här mycket får du förvara
Grundregeln är att du inte skall förvara mer än du behöver hemma. Man får förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel för fordon och reservdunkar räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden om det inte är i ett brandtekniskt avskilt och ventilerat utrymme, t.ex. pannrum i en villa. Om man har behov av att ha mer än detta hemma måste man söka tillstånd hos kommunen. Observera att man bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov. Eget företag gäller också som ”någon annan” i detta sammanhang.

Förvaringskärl

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inomhus i bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar med max 10 liter. Vätska som köps löst per liter, till exempel bensin, ska förvaras i behållare som är avsedd för produkten, till exempel i en godkänd reservdunk. Många behållare har ett bäst före datum, glöm inte att kontrollera dina behållare.

Det finns fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i ett flerfamiljshus. Det beror på att det finns många fler personer som kan påverkas av en olycka. Därför får man till exempel inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta, till exempel pannrum. I pannrummet får inga lösa behållare förvaras, enbart fast installerad cistern. Förvaring av större förpackningar ska allra helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Senast uppdaterad: 11 september 2023