Brandsäkerhet på äldreboende

På ett äldreboende är det till skillnad från många andra ställen ibland svårt för de boende att på egen hand ta sig ut om det börjar brinna.

Det hänger till stor utsträckning på personalen på äldreboendet att alla hinner ta sig ut i tid vid en brand. All personal behöver därför veta exakt hur de ska agera när det uppstår en brand. Rutinerna ska vara väl inövade och genomtänkta.

Det förebyggande arbetet är det viktigaste när det kommer till brandsäkerhet på äldreboenden. Det är betydelsefullt att ha koll på vilka risker som finns på äldreboendet. Det är bra att skapa riskmedvetenhet med hjälp av utbildningar och genom regelbundna diskussioner kring brandsäkerheten på äldreboendet. Det ska finnas tydliga riktlinjer, regler och rutiner. Dessa ska även vara kända för alla som arbetar på äldreboendet. Det är även viktigt att se till att de efterlevs.

De förebyggande åtgärderna för att ha en hög brandsäkerhet på äldreboendet behöver anpassas efter verksamheten och de risker som finns just där. För det behövs kunskap. Det finns många bra utbildningar för att öka medvetenheten kring brandsäkerhet och vilka åtgärder som är bra att vidta vid olika tillfällen. Kunskaper inom brandsäkerhet är en färskvara och behöver uppdateras regelbundet. Likaså användningen av säkerhetsutrustning. När det kommer till äldreboenden och brandsäkerhet är det av största vikt att det finns rutiner kring vem som möter räddningstjänsten. Det kan handla om liv eller död om någon finns kvar i byggnaden.

Alla behöver ha full koll på hur brandsäkerhetsutrustningen används och var den finns. Boende på ett äldreboende är väldigt utsatta och i många fall helt utlämnade till personalens förmåga att kunna hjälpa till vid en brand. Det är betydelsefullt att alla i personalen är medveten om hur viktigt brandskyddet är, hur ett brandförlopp ser ut och vad konsekvenserna kan bli om rutiner och åtgärder inte följs. Eftersom vården är ett område med en hög personalomsättning ställs det extra höga krav på ett bra brandskydd. Varje gång en ny person anställs bör utbildning i brandskydd ingå.

En viktig faktor i brandskyddet på äldreboende är att analysera vilka risker som finns. Sedan anpassa reglerna, arbetsuppgifterna och rutinerna efter dem. Det kan exempelvis vara att rökningen inte sker på fel plats och att levande ljus inte lämnas utan uppsikt. Brand på äldreboenden uppkommer inte sällan vid spisen. För att förebygga det går exempelvis spisvakter att använda. Det viktiga är att alltid anpassa brandsäkerheten efter varje enskilt äldreboende. Det är ofta som okunskap ligger bakom en brand. Exempelvis små genvägar som har införts för att de förenklar vardagen på äldreboendet men där säkerheten har åsidosatts. Ett annat vanligt exempel är att någon har köpt in madrasser som är lättantändliga.

Även om risken att en allvarlig brand ska inträffa är relativt små så kan följderna bli katastrofala. Därför är det betydelsefullt att hålla en hög nivå på brandskyddet på äldreboenden. Det som är viktigt att komma ihåg är att ett högt brandskydd är inget som sker per automatik utan behöver prioriteras från en hög nivå.

Senast uppdaterad: 01 mars 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000