Brandsäkerhet trapphus

Ett trapphus kan bli både en livräddande utväg eller en dödsfälla.

En brand kan utvecklas snabbt och intensivt om faran är framme. Se till att det trapphuset blir en utrymningsväg som kan rädda istället för att släcka liv. Varje minut är avgörande för om en utrymning ska bli lyckade eller förödande.

För det första är det viktigt att se till att det finns ett fungerande utrymningsstrategi. Med nödutgångsskyltar, markeringar, nödbelysning och eventuellt brandlarm underlättar det för människor att hitta snabbaste och säkraste vägen ut ur byggnaden. Det är lätt att vid renoveringar eller andra åtgärder glömma bort att ersätta gamla skyltar och utrustning, så löpande underhåll och genomgång är viktigt. Se till att ha batteribackup så att belysning och nödskyltar kan fortsätta att fungera vid ett strömbortfall.

Trapphus har även en tendens att bli en tillfällig lager- eller dumpningsplats av bland annat leksaker, barnvagnar och andra överflödiga produkter. Förvara inte brännbart material i trapphus då det blockerar vägen ut och som även kan bidra till ökad rök- och värmeutveckling. Det är därför av största vikt att rensa bort all lös egendom och alltid hålla trapphus och andra utrymningsvägar fria. Se till att ordna andra förvaringsmöjligheter för att undvika slentrianmässig lagring I trapphuset.

Det är inte bara för en snabb väg ut som trapphuset har en avgörande roll, det är också vägen in för räddningstjänsten vid en brand eller annan olycka. Boverkets regler anger också hur brandskydd i trapphus ska utformas för högsta säkerhet. Ansvarig för verksamheten måste se till att följa samtliga regler och lagar.

Ta hjälp av experter såsom oss på Presto som ser över er utrymningsstrategi, installerar och säkerställer att rätt utrustning är strategiskt placerad och fungerar. En trygghet för alla boende.

Senast uppdaterad: 04 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000