Utrymningsövning

Det är av allra första vikt att arbetsplatsen har en utredningsstrategi som alla medarbetare känner till.

Teoretiska kunskaper i hur en utrymning ska gå till är självklart väldigt viktiga. Men när en akut situation uppstår reagerar de flesta med att bli mycket stressade och teoretiska kunskaper är lätt att glömma bort då. Därför är det av största vikt att arbetsplatsen regelbundet utför en utrymningsövning, här kan ni boka in er på Prestos utrymningsövning. Genom att få tillämpa utrymningsstrategin rent fysiskt kommer den fastna bättre och alla får bättre koll på hur ni genomför en säker utrymning.

En utrymningsövning skapar en trygghet hos medarbetarna som kan vara avgörande när en brand eller annan akut situation uppstår. Genom att faktiskt ha fått prova på hur en utrymning ska gå till kan de flesta känna mer trygghet i hur de ska agera vid en nödsituation. Den här tryggheten kan vara livsavgörande då stress och osäkerhet är de två faktorer som gör att många agerar orationellt vid nödsituationer.

Ytterligare en anledning till varför det är av största vikt att genomföra en utrymningsövning är för att ni får en chans att testa så att er utrymningsstrategi faktiskt är hållbar. Att ha tagit fram en utrymningsstrategi rent teoretiskt är en sak, men det är lätt att missa praktiska detaljer som inte skulle fungera utan att faktiskt ha testat planen.

Genom att utföra en utrymningsövning där ni följer er utrymningsstrategi kan ni få upp ögonen för eventuella hinder eller problem som gör att den inte är hållbar eller går att följa. Och ni slipper då göra den upptäckten när ni väl står inför en äkta nödsituation.

Alla arbetsplatser ska regelbundet genomföra utrymningsövningar. Däremot är det extra viktigt i lokaler där det rör sig mycket folk, såsom skolor och sjukhus exempelvis. Alla besökare som befinner sig på platsen kan inte förväntas ha koll på hur en utrymning ska genomföras och därför ställs extra höga krav på de anställda. De behöver kunna guida besökare till att tryggt och säkert kunna utrymma lokalen.

Även mindre arbetsplatser ska enligt lag genomföra utrymningsövningar, men det behöver inte ske lika ofta. Men glöm inte att göra en utrymningsövning om ni exempelvis har fått in en ny medarbetare.

Den som är chef på ett företag är alltid ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och ett säkert brandskyddsarbete är en del av detta arbete. Chefen kan delegera brandskyddsarbetet till en brandskyddsansvarig som då får i uppgift att utföra utrymningsövningar. En chef kan dock aldrig delegera bort ansvaret och arbetet bör alltid ske i samarbete mellan brandskyddsansvarig och chef. Tveka inte att ta in hjälp för att organisera en utrymningsövning eller sätta upp en utrymningsplan.

Senast uppdaterad: 11 september 2023