Brandsläckare 1 kilo

Minsta brandsläckaren på marknaden är 1 kg. Den passar i bilen, husvagnen och båten.

Att ha en eller flera brandsläckare är en billig försäkring och möjlighet att både rädda liv och egendom. En liten och enkel brandsläckare som är lätt att ta med. En vanlig storlek på brandsläckare är 6 kg, men det finns utrymmen och tillfällen då en mindre brandsläckare på 1 kg är att föredra. Först och främst är de billigare och tar mindre plats. De är inte heller lika tunga att lyfta, ifall en brandsläckare på 6 kilo är för tung. För det andra är de lätta att ta med sig. Den passar i bilen, i en liten sommarstuga, husbilen, husvagnen och båten. Ställen där varje kvadratdecimeter räknas. Det är många som glömmer bort att köpa en brandsläckare att ha i bilen eller båten, men när en gnista väl tänts är brandsläckaren det bästa redskapet att använda för att snabbt släcka elden.

De flesta tänker inte på att det kan vara bra att ha en brandsläckare i bilen. Du har nytta av den både om bilen börjar ryka eller brinna, likväl som om det börjar brinna utanför bilen. Det kan vara farligt att gå nära en bil som brinner. Du vet inte om eller när bränslet antänds. Finns det en brandsläckare att tillgå kan du spruta . skum på bilen och minimera risken för explosion. När du har en brandsläckare i bilen måste den sitta fast. Du köper en särskild hållare till din brandsläckare på 1 kg som du monterar i bilen.

Det är viktigt att tänka på brandskydd i husbilen och husvagnen. Du bör installera en brandvarnare och en gasmätare i din husvagn eller husbil. Båda varnarna är lika viktiga. Det är många som installerar en gasmätare, men som glömmer bort att även minimera risken för brand. I en husbil och husvagn passar en liten brandsläckare på 1 kg. Den tar knappt någon plats och du sätter upp den i en hållare på väggen. Du har även nytta av brandsläckaren om du gjort upp en eld utomhus och den är svår att släcka.

Det som skiljer båten från husbilen och husvagnen är att du inte bara kan springa ut om det börjar att brinna. Hoppa i vattnet, ja, men du måste kunna ta dig i land. I båten är flytväst, gas- och brandvarnare samt en liten brandsläckare på 1 kg livsviktiga.

Både bostäder, företag, offentliga byggnader, lagårdar, stall, garage och liknande fastigheter måste ha ett fungerande brandskydd. Det är viktigt att regelbundet kontrollera brandvarnarna för att vara säker på att de verkligen fungerar när det väl börjar att brinna. Det räcker inte heller med bara ha en brandvarnare, utan det bör finnas flera brandvarnare utifrån hur stor byggnaden är. Brandvarnare är ett minimiskydd. Förutom brandvarnare är det klokt att ha flera brandsläckare. Det ska gå snabbt att släcka en brand, så undviker man att den tar sig. Alla bränder är små i början och kan vanligtvis släckas med en brandsläckare om branden bara upptäcks innan den hunnit ta sig.

Senast uppdaterad: 11 september 2023