Brandsläckare 2 kg

En mindre brandsläckare på 2 kg är en bra investering för din brandsäkerhet.

Normalt rekommenderas pulversläckare på sex kilo i ett hem men för mindre bränder är en brandsläckare på 2 kg ett utmärkt komplement. I övrigt rekommenderas brandsläckare på 2 kg för båtar, vanliga bilar och husvagnar. Den absolut vanligaste typen av brandsläckare på 2 kg är pulversläckare men det förekommer även kolsyresläckare. Idag finns det ett mycket brett sortiment av pulversläckare i alla olika prisklasser, vilket gör att de flesta kan skaffa en släckare oavsett ekonomi.

Fördelen med en handbrandsläckare på 2 kg är att ni snabbt kan släcka en brand innan den vuxit sig stor. Den mindre brandsläckaren kan med andra ord förhindra att en liten brand blir en katastrof.

Den bästa brandsläckaren för privatpersoner är pulversläckaren eftersom den är enkel att använda, klarar de flesta typer av bränder samt har en bra räckvidd. I jämförelse med andra typer av handbrandsläckare har pulversläckaren bäst släckeffekt. Pulversläckare är inte känsliga för frost och kan därför förvaras i fordon, kalla utrymmen samt utomhus. Eftersom släckmedlet i en pulversläckare inte leder ström är denna typ av brandsläckare utmärkt att använda för bränder i elektroniska maskiner eller apparater. När en brandsläckare använts måste den laddas om, oavsett om ni endast sprutat lite för att släcka en brand. En uttjänt brandsläckare kan lämnas in på en återvinningsanläggning.

Pulversläckare finns i flera storlekar (2, 4, 6, 9 samt 12 kg) vilka har en tömningstid på 10 till 15 sekunder för en två kg brandsläckare samt 25 till 30 sekunder för en 12 kg brandsläckare. Den bästa brandsläckaren för privatpersoner är utan tvekan en pulversläckare. De är enkla att använda, klarar de flesta typer av bränder och har en räckvidd på cirka fem till sju meter. Pulversläckaren är effektiv mot bränder i elektroniska apparater eftersom släckmedlet inte leder någon ström. Det finns dessutom speciellt pulver som kan släcka bränder i olika metaller såsom magnesium, litium, aluminium samt natrium. En nackdel är att pulvret i en brandsläckare är mycket finfördelat och kommer att tränga in överallt och i samtliga utrymmen. Av den anledningen bör ni inte använda pulversläckare där det finns känslig elektronisk utrustning eller andra värdefulla tillhörigheter som kan ta skada.

En kolsyresläckare på 2 kg innehåller ett gasformigt släckmedel som kommer att tränga bort luften och kväva branden. Den här typen av släckare innehåller ett rent släckmedel som inte är strömledande och är därför lämplig för brand i exempelvis en elcentral. Vidare är kolsyresläckare lämpliga i köksmiljöer för att släcka bränder i oljor. Detta är dock inte det mest effektiva släckmedlet och har dessutom en kort räckvidd. Koldioxidsläckare eller kolsyresläckare har en ganska låg släckkapacitet, vilket gör att de passar bäst för mindre bränder på en begränsad yta. Kom ihåg att det vid användning av en kolsyresläckare finns risk för att branden flammar upp igen.

Senast uppdaterad: 11 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000