Brandsläckare 6 kg

En brandsläckare är bra att ha till hands om det börjar brinna.

Det finns olika storlekar på brandsläckare, allt från 1 kg till 12 kg. De vanligaste är dock 2, 6 och 12 kg. Däremot anges inte alla brandsläckare i kg, utan vissa anges i liter. Det finns olika varianter av brandsläckare och de kallas pulversläckare, koldioxidsläckare, skumsläckare, lithiumsläckare, ätska med tillsats avsedd för lithium samt vattensläckare.

En brandsläckare på 6 kg är en medelstor släckare som ofta används i en mängd olika miljöer på grund av sin storlek och kapacitet. Denna storlek är praktisk nog för att kunna använda snabbt, men har också tillräckligt med innehåll för att hantera en relativt stor brand.

I ett privat hushåll rekommenderas en godkänd brandsläckare med minst 6 kg pulver. För båtar, personbilar och husvagnar kan i stället en brandsläckare på 2 kg användas.

Förutom storleken och vikten på de olika brandsläckarna skiljer innehållet. Som nämnts ovan finns det flera olika varianter. Varje typ av brandsläckare är anpassad för specifika bränder och situationer.

  1. Pulversläckare används främst i industrier, verkstäder, bensinstationer hemmet och fordon. I de fall det finns risk för olika typer av bränder från fasta ämnen, vätskor, gaser och ibland även metaller används pulversläckare. Pulvret leder inte elektricitet och används även i vissa fall vid elektriska bränder. Detta tillsammans med skumsläckare är den brandsläckare som används i störst utsträckning.
  2. Koldioxidsläckare används i till exempel serverrum, laboratorier och på platser med känslig elektronik. Vid elektriska bränder är viktigt att undvika skador och då används denna typ av brandsläckare. Den fungerar också för vätskebränder.
  3. Skumsläckare används i bostäder, kontor, lager och platser med lagrade vätskor. Skummet går lätt att se och används för bränder som involverar fasta ämnen som trä och papper samt bränder från vätskor som bensin eller olja. Den är mindre effektiv för elektriska bränder.
  4. Lithiumsläckare används i lager för litiumbatterier, produktionsanläggningar för batterier, och ställen där stora mängder litiumbatterier laddas. Bränder som orsakas av litiumbatterier är ofta intensiva och kan vara svåra att kontrollera med traditionella släckmedel och därför används en specifik lithiumsläckare.
  5. Vattensläckare används i skolor, kontor, och bostäder vid bränder som involverar fasta material som trä, tyg, och papper.

Det är viktigt att komma ihåg att för att kunna bekämpa en brand på ett effektivt och säkert sätt är det viktigt att man använder rätt typ av släckare. Användning av fel typ kan i vissa fall förvärra bränderna. Var noga med att läsa instruktionerna på släckaren och se till att underhålla brandsläckaren regelbundet.

Att underhålla sin brandsläckare regelbundet är viktigt och det är för att se att brandsläckaren fortfarande fyller sin funktion, samt att alla delar är intakta. Andra rutiner man bör efterfölja är att se till att brandsläckaren är placerad på avsedd plats, att den är synlig och kontrollera att den inte är blockerad, att instruktionerna är synliga, att manometern visar rätt tryck, samt att den är plomberad.

Senast uppdaterad: 11 september 2023