Brandsläckare båt

En båt är ett bra sätt att njuta av naturen och koppla av nära vattnet. Men vad händer när något går fel?

Vad händer om det brinner ombord på din båt? Om det brinner är det viktigt att ha några verktyg för nödsituationer som en brandsläckare ombord.

En brandsläckare är ett viktigt redskap för alla båtägare som vill skydda sin båt mot potentiella bränder. Försäkringsbolag kräver att vissa båtar ska vara försedda på brandsläckare med minst 2 kg pulver. För större båtar över 10 meter krävs 2 brandsläckare. Det finns flera brandrisker på båtar som du bör vara medveten om, där brandsläckare kan rädda både fordon och liv.

 1. När du tankar eller reparerar din fritidsbåt, tänk på att spill och läckage från motorn lätt kan leda till en brand om det finns en tändkälla i närheten.
 2. Elektriciteten på båten kan med fördel ses över regelbundet. Om elsystemet är överbelastat eller kablar har dragits fel kan det bli kortslutning och en brand uppstå.
 3. Överhettning av motorn kan orsaka bränder i motorrummet och en brand i ett motorrum blir ofta intensiv och svår att släcka.
 4. I de fall fritidsbåten är utrustad med ett kök, var extra uppmärksam när gasolbrännare används, det kan snabbt resultera i en brand ombord.
 5. Maskinfel på värmeutrustning, kylare eller generatorer kan överhettas och orsaka en brand.
 6. Var extra försiktig vid rökning nära brandfarliga vätskor eller material, då det är en tändkälla och snabbt kan leda till en brand.

De vanligaste båtbränderna är bränsle- eller elrelaterade. Eftersom det finns många brandrisker ombord på båtar är det viktigt att utrusta sin båt med brandskyddsutrustning som fungerande brandsläckare och brandfilt.

Beroende på båtens storlek och användning kan vissa typer av brandsläckare vara mer lämpliga.

 • Pulversläckare kväver elden med hjälp av pulver och kan användbar på de flesta bränder. Dess mångsidighet gör den till den vanligaste typen av brandsläckare.
 • Skumsläckare kväver elden och kyler ner branden och resulterar ofta i färre sekundära skador än en pulversläckare.
 • Koldioxidsläckare kväver också elden och används effektivt på elbränder och vätskebränder.
 • Vattensläckare fungerar väl på bränder i fasta material som trä och papper i stora utrymmen.
 • Brandsläckningssystem för motorrum kan installeras i större motorrum och fungerar på så vis att de utlöses automatiskt när temperaturen når en viss nivå.

Brandsläckare bör placeras lättillgängligt i båten eller strategiskt nära potentiella brandrisker som kök, motorrum eller vid elskåp. Brandsläckaren ska inte vara gömd eller svår att nå. Se till att brandsläckaren är lätt att hitta och inom räckhåll för alla medpassagerare.

Brandsläckare är en viktig livräddningsanordning som bör finnas i varje hushåll, kontor och båt. Det viktigaste att komma ihåg är att hålla dem i gott skick.

Här är några tips på hur du kan förvara din brandsläckare och hålla den i gott skick:

 • Förvara brandsläckaren på en sval och torr plats.
 • Håll din brandsläckare borta från föremål som kan skada den. Förvara den till exempel inte nära spisen eller ugnen.
 • Kontrollera tryckmätaren regelbundet. Byt ut din brandsläckare om den är mer än tio år gammal.
Senast uppdaterad: 04 september 2023