Brandsläckare skylt

Det är med hjälp av en brandsläckare skylt man kan lokalisera vart en brandsläckare befinner sig i en lokal. Och det är även därför dessa skyltar är så viktiga och måste finnas på plats i alla lokaler.

Eftersom en brand kan sprida sig väldigt snabbt så räknas varje sekund när man ska släcka branden, och just därför måste man kunna se vart brandsläckaren eller brandsläckarna finns. Utan rätt skylt blir det svårt att veta vart brandutrustningen finns och detta kan leda till en stor katastrof vid en brand, därför är dessa skyltar väldigt viktiga!

Enligt lag måste alla arbetsplatser ha skyltar placerade vid brandskyddsutrustningen för att man ska kunna se vart denna finns. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns brandskyddsutrustning och skyltar på plats i lokalen. Det är även arbetsgivarens skyldighet att se till att skyltningen följer de regelverk som finns. Detta innebär att arbetsgivaren eller den som är ansvarig över en lokal eller arbetsplats, är den som ansvarar för att de som utför skyltningar ska göra det på rätt sätt och följa de regler och lagar som råder.

Det finns specifika regler om hur och var skyltarna bör sättas.

Detta är självklart för att se till att alla lokaler, arbetsplatser, personal, kunder och besökare ska vara så trygga som möjligt om en brand plötsligt skulle uppstå.

Utan dessa skyltar kommer det vara svårt att kunna lokalisera brandsläckare och utrustning för att kunna sätta stopp för en brand innan den sprider sig och blir stor. Detta hjälper till att rädda liv då det kan ta tid innan räddningstjänsten hinner ta sig till branden och det utsatta området.

Det är viktigt att skyltarna sätts upp och installeras på lämplig höjd där det är synligt från alla olika vinklar. Man ska även ha i åtanke att det inte ska finnas några hinder eller något som kan göra att skyltarna blir mindre synliga, då meningen med brandsläckare skyltar är att göra det tydligt vart brandsläckarna finns placerade.

Förutom placering och höjd så är det även viktigt att man tar hänsyn till ljusförhållandena kring skylten. Det är också därför de flesta skyltar kommer i självlysande material för att man lättare ska kunna se och upptäcka dessa.

För att kunna göra saker ännu tydligare och ge tillgång till bättre information finns det även tilläggsskyltar man kan använda sig av.

Dessa skyltar visar vad själva brandsläckare består av. Detta betyder att man då vet vilken typ av brandsläckare som finns på plats och vad man har, till exempel om det är en koldioxidsläckare, pulversläckare eller skumsläckare.

Det här gör släckningsarbetet lättare då man vet vad det är för typ av släckare man handskas med och hur den då ska användas för att vara som mest effektiv. Allt detta är avgörande vid en brand just eftersom bränder sprider sig så snabbt. Därför behöver man kunna ha all information så tydligt och synligt som möjligt.

Senast uppdaterad: 04 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000