Brandskydd sprinkler

Ett relativt vanligt förekommande brandskydd i fastigheter är sprinklers.

Det finns några olika typer av släcksystem.Utöver vattensprinkler finns det andra vattenbaserade släcksystem såsom vattendimma och boendesprinkler som du kan läsa mer om nedan.

Ett sprinklersystem består av sprinklerhuvuden som anslutits till ett rörnät som installerats i taket alternativt dolt ovanför undertaket. Rörnätet utgår från en sprinklercentral och är vanligtvis vattenfyllt. Vattnet i rörnätet kommer antingen från det vanliga (kommunala) vattensystemet och/eller från en egen sprinklerbassäng eller cisterneller cistern. På ett sprinklerhuvud finns ett värmekänsligt element som håller en liten ventil på plats. När en brand höjer temperaturen upphettas det värmekänsliga elementet. Vid en viss temperatur faller elementet bort och ventilen öppnas. Sprinklersystemet har aktiverats och vatten kommer att fördelas jämnt över branden för att kontrollera eller släcka den. Det är bara sprinklerhuvuden som är närmast branden som aktiveras eftersom en viss temperatur måste nås för att detta ska kunna ske.

Vattensprinkler

Vattensprinkler är vanligt och har sprinklerhuvuden som kommer att aktiveras vid en temperaturhöjning. Endast de sprinklerhuvuden som upphettats av en brand kommer att lösas ut. Vilken typ av sprinklerhuvuden du väljer beror på hur tidigt du vill att de ska aktivers. Beroende på vad ett sprinklersystemet ska skydda kan även strålbilden variera. Vattensprinklersystem har väldigt hög tillförlitlighet och kan användas för samtliga brandrisker.

Vattendimma

Vattendimma är en annan typ av vattensprinkler som producerar vattendroppar som är under 1 mm i diameter. Ett speciellt munstycke skapar de små dropparna och beroende på vilket typ av system det är kan det vara antingen ett högt eller lågt tryck.  Vattendimma aktiveras antingen via värmepåverkan eller med öppna munstycken som ett deluge- system. Det här är ett sprinklersystem som fungerar vid alla olika typer av bränder men är dock ett applikationsspecifikt system. Varje system ska vara provat samt certifierat för vad sprinklersystemet ska skydda.

Boendesprinkler

Boendesprinkler är ett system som optimerats och utvecklats speciellt för boendemiljöer. Detta innebär bland annat att kostnaden för ett boendesprinklersystem kan hållas nere. Sprinklerhuvudena aktiveras av värme men har utformats för att aktiveras tidigt samt har en spridningsbild som dessutom väter ner delar av väggarna.

En av de viktigaste komponenterna i en sprinkleranläggning är sprinklerpumpen som bör provas och underhållas regelbundet. Sprinklersystem är tillförlitliga. Efter hundra års nationell och internationell erfarenhet har det visats att sprinklersystem släcker eller kontrollerar bränder i 98 procent av fallen.

Eftersom sprinklerhuvudena inte aktiveras av rök utan endast av temperaturhöjning är risken för onödiga aktiveringar mycket liten. Sprinklersystem kontrollerar en brand snabbt vilket bidrar till att mindre rök produceras.

Vid en brand aktiveras normalt två eller tre sprinklerhuvuden vilket innebär att branden angrips innan den vuxit sig stor. Däremot kan en brand kan bli väldigt stor om en fastighet saknar ett sprinklersystem.

Senast uppdaterad: 04 september 2023