Brandvarnare sammankopplingsbar

Idag finns det flera varianter av brandvarnare på marknaden.

Det finns klassiska brandvarnare som är enkla men effektiva och varnar dig när den känner av att det har bildats rök i lokalen eller hushållet. Men det finns även sammankopplingsbar brandvarnare. I den här artikeln har vi valt att lägga fokuset på brandvarnare som är sammankopplingsbara.

Till att börja med kan det vara bra om du har någorlunda koll på hur en sammankopplingsbar brandvarnare skiljer sig från en klassisk. Som ordet på produkten beskriver går en sammankopplingsbar brandvarnare att sammankoppla flera stycken brandvarnare. Det innebär att om en av brandvarnarna upptäcker en brand eller rökutveckling skickas signaler ut till de övriga brandvarnarna i hemmet vilket gör att även de varnar och du kan därmed agera ännu snabbare.

Att installera brandvarnare är enkelt då det finns tekniker som gör att de snabbt sammankopplar med varandra. Med produkten kommer en produktbeskrivning som ger dig bra information om hur den installeras.

En sak som kan vara bra att tänka på är att olika typer av brandvarnare har olika räckvidd. Du ska kunna se på produktbeskrivningen vilken räckvidd de har för att du ska försäkra dig om att du införskaffar brandvarnare som kan täcka hela ditt hem eller lokal.

Här på Presto har vi ett brett utbud av olika varianter av brandvarnare och vi har givetvis sammankopplingsbara brandvarnare. I den här delen får du mer information om de du kan hitta här hos oss.

Brandvarnaren som kommer från Cavius är särskilt framtagen för att den ska kunna täcka hela hemmet och ge dig och din familj trygghet. Rökdetekteringen är optisk.

Brandvarnaren har en trådlös kommunikation som gör att brandvarnarna kan kommunicera med varandra genom radiofrekvensen som ligger på 868 MHz. Den har en räckvidd på upp till 100 meter vid fri sikt och 10 meter om den sitter inomhus.

Den går på utbytbara litiumbatterier och har en 5 års garanti. Den är utrustad med en varningssignal för att du ska byta batterier i tid.

Brandvarnaren är utrustat med en LED-lampa som varnar för:

  • Brandlarm som indikeras genom en blinkning var 0,5:e sekund.
  • Förlarmet indikeras genom en blinkning varannan sekund.
  • Vid normal drift blinkar LED-lampan var 48:e sekund.

Brandvarnaren har en diameter på 65 mm, vikten är 50 g och på höjden är den 45 mm.

Brandvarnaren är sammankopplingsbar och kommer från varumärket Cavius. Dess rökdetektering är optisk och den innehar flera smarta funktioner som ökar din trygghet. Den är 97 mm på diametern och 41 mm på höjden. 

Brandvarnaren sammankopplas på 868 Mhz och den har en räckvidd på 10 meter om den placeras inomhus och 100 meter på fri sikt. Den går på batteri som går att byta ut vid behov.

Den varnar visuellt med inbyggd LED-lampa. Lampan varnar för:

  • Brandlarmet indikeras genom en blinkning var 0,5 sekund.
  • Förlarmet indikeras genom en blinkning varannan sekund.
  • Vid vanlig drift blinkar lampan var 48:e sekund.
Senast uppdaterad: 04 september 2023