Brandsläckare ADR

ADR är den svenska versionen av det regelverk som hela EU följer.

Vad det egentligen står för, är European Agreement Conserning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. I transportenheter med högre totalvikt är det krav på större brandsläckare.

ADR omfattar mer än bara förflyttning med fordon, fartyg, tåg, eller flygplan. Även lastning och lossning samt all hantering och förvaring av farligt gods som helt enkelt har med transport att göra.

  • Brandsläckaren är märkt med A, B och C
  • Sprinten sitter på plats och är plomberad
  • Manometern ska visa grönt
  • Kontroll Datum, för internationell trafik – mer än ett år, för nationell trafik – max ett år
  • Mer än 7,5-ton. Minst 2 brandsläckare, som lägst 12 kg pulver, varav en brandsläckare med minst 6 kg pulverkapacitet.
  • 3,5 ton och högst 7,5 ton. Minst 2 brandsläckare, som lägst 8 kg pulver, varav en brandsläckare med minst 6 kg pulverkapacitet.
  • Högst 3,5 ton. Minst 2 brandsläckare, som lägst 4 kg pulver, varav en brandsläckare med minst 2 kg pulverkapacitet.

Brandsläckare ska vara placerade så att de är lättillgängliga för personen som kör fordonet. De ska vara skyddade från vädrets inverkan. Deras funktionsduglighet ska inte påverkas på grund av placeringen. Under transport får kontrolldatum enligt 8.1.4.4 inte ha passerat.

Brandsläckare ska kontrolleras och servas en gång per år, omladdning samt verkstadsgenomgång av skumsläckare ska ske vart femte år. Släckaren blir då grundligt kontrollerad invändigt efter rost. Kontrollanten ska också kontrollera om en skadad behållare behöver bli utbytt. Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare behöver bli gjord först efter 10 år.

Vid transporter av farligt gods bör också alltid en fullt utrustad ADR-väska finnas tillgänglig för alla tänkbara faror. Vilket innebär en packning med: Skyddsglasögon, skyddshandskar, brunnstätning, uppsamlingskärl, bärbar belysningsutrustning, ex-klassad, 2 blinkande LED-varnings lampor, varningsväst, ögon spolnings flaska, steril (500 ml) halvmask, andningsskydd, andnings-skyddsfilter (A2/B2/E2/K1/P3R), skopa, kvast, universal-absorbent, varningsväst, skyddsoverall och stövlar.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000