Första hjälpen kit

Alla företag bör ha ett första hjälpen kit till hands utifall att en olycka skulle uppstå.

Det är också en god idé att alla på företaget får en kurs eller tar en utbildning i första hjälpen. Att vara förberedd kan vara skillnad mellan liv och död. Hjälputrustningen och innehållet i första hjälpen-lådan ska alltid vara anpassad efter antalet anställda och vilka olyckor som skulle kunna vara vanligast på arbetsplatsen.

För riktigt allvarliga skador krävs akuthjälp och ambulans till närmaste sjukhus genom att ringa 112, men ett första hjälpen kit kan vara en stor hjälp för att inte förvärra mindre sår och skador tills annan hjälp kommer på plats och tar över. Det är till exempel viktigt att hålla såret rent, att hålla den skadade individen varm med en filt och att direkt ingripa med en hjärtstartare om personens hjärta slutar slå.

De flesta som tillfrågas över vilka olyckor som är vanligast svarar trafikolyckor, men faktum är att det är fallolyckor och väldigt ofta på en arbetsplats. En person som råkat ut för fall kan blöda, ha brutit ben i kroppen och vara i chock. Utöver fallolyckor så är även stickor, sår, stukningar och klämskador oerhört vanliga. Dock är många skador relaterade till vad som finns i verksamheten. Men på vilken arbetsplats som helst kan det också ske att personer drabbas av hjärtstopp, stroke eller epileptiska anfall.

Du kan hitta första hjälpen i olika storlekar där kitet innehåller mer eller mindre saker som behövs om en olycka skulle vara framme. Nedan är exempel på vad som kan ingå;

 • Första hjälpen-filt
 • Tryckförband
 • Ögondusch
 • Plåster i olika storlekar
 • Förbandsgel
 • Brännskadegel
 • Kompress
 • Gasbindor i olika storlekar och längder
 • Blodstoppare
 • Sårtvätt
 • Värktabletter, antihistaminer och annan enkel, lämplig medicinering
 • Hjärtstartare
 • Engångshandskar (sterila)
 • Sax

Ett riktigt omfattande första hjälpen kit kan dessutom innehålla ännu fler produkter såsom andningsmask, handskar och desinficering. 

OBS! Tänk alltid igenom vad just din arbetsplats behöver och vilka riskerna skulle kunna vara och köp ett första hjälpen kit utifrån era behov. Komplettera gärna med fler saker om du anser att kitet inte innehåller all nödvändig utrustning som krävs. Det är onödigt att köpa ett överflödigt första hjälpen kit med saker som egentligen inte behövs.

 

Ett första hjälpen kit brukar i många fall vara en väska med alla viktiga detaljer för att ge snabb hjälp vid en olycka. Om någon skadas kan en annan individ springa och hämta väskan och snabbt. Ett första hjälpen kit i form av en väska är även en bra idé för anställda på språng eller om ni alla åker iväg på en konferens eller liknande. Väskorna brukar vara enkla att öppna med kardborreband eller liknande, och ha ett behändigt handtag som gör kitet lätt att transportera.

Alla arbetsplatser bör ha en första hjälpen-tavla synlig; en tavla eller station som är lätt att se och komma åt och som är placerad på en plats där många rör sig. Om olyckan är framme kan man ge hjälp åt en person som har skadat sig utan att behöva leta länge. Precis som ett första hjälpen kit kan tavlan innehålla olika saker beroende på hur omfattande man vill att den ska vara. Inte sällan har företag både tavla och kit tillgängliga på arbetsplatsen.

Det bör alltid finnas utsedda ansvariga på en arbetsplats som vet vad de ska göra om en olycka inträffar. Det är arbetsgivarens uppgift att se till så att alla har den utbildning och information som krävs. Det kan till exempel röra sig om en beredskapsgrupp som har extra utbildning i skador och olycksfall. Dock ska alla på en arbetsplats informeras om hur man ger första hjälpen och hur man använder ett första hjälpen kit.

Känner du till bokstavskombinationerna i första hjälpen?

Inom första hjälpen finns en rad bokstavskombinationer som står för hur man ska erbjuda hjälp i en akutsituation.

 L–ABC – Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock. Bokstäverna berättar i vilken turordning man ska ge prioritering åt vissa skador som uppstår på en arbetsplats.

 1. Det livsfarliga läget måste tas bort så personen inte längre ligger fel på ett sätt som kan leda till dödlig utgång, eller att individen ligger på en livsfarlig plats.
 2. Nästa steg är att kontrollera om personen andas och i så fall ge HLR (hjärt- och lungräddning) Om personen inte kan andas eller är medvetslös ska du ge HLR och samtidigt ringa 112.
 3. Tredje steget handlar om att ta hand om blödningar. Här kommer första hjälpen kitet väl till pass. Sätt på ett tryckförband för att stoppa blödningen och låt den blödande kroppsdelen vara i högläge.
 4. Sista steget är att försöka förebygga ett chocktillstånd som kan bli livshotande. Chock och cirkulationssvikt kan förebyggas med värme och vila. Använd första hjälpen-filten. Försök tala med den skadade och tala med lugn ton till henne eller honom för att undvika mer stress.

OBS! Ge aldrig en allvarligt skadad person vätska eller flytta på henne/honom, så länge personen inte ligger på en livsfarlig plats.

På Presto kan du gå en utbildning i första hjälpen, skydd och beredskap och även hitta livsviktiga produkter som första hjälpen-stationer, filtar och brandsläckare med mera. Vi har allt för olyckor, brand och räddningsmaterial. Vi erbjuder även rådgivning, installation och service. På Presto anser vi att vi tillsammans kan rädda liv och att det krävs ett gemensamt ansvar från alla inblandade parter för att nå målet. Vi tror på full trygghet på arbetsplatsen oavsett bransch och verksamhetens storlek.

Presto erbjuder ditt företag skräddarsydda helhetslösningar som omfattar skydd och säkerhet när det gäller bränder och olyckor. Eftersom det sker många svåra olyckor varje år runtom på svenska arbetsplatser, och ännu fler småskador, har vi som mål att vara med och ändra på de siffrorna. Var med du med, och börja med ett första hjälpen kit!

Senast uppdaterad: 07 september 2023