Anläggningsskötare brandlarm utbildning

Det finns många fördelar med ett automatiskt brandlarm och kan i stora lokaler vara livsviktigt.

För att ett automatiskt brandlarm ska ha önskad effekt är det viktigt att det sköts om ordentligt. Enligt regelverk ska det finnas minst två anläggningsskötare med utbildning för brandlarm som är ansvariga för brandlarmet.

Du som chef är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och där är brandsäkerhet inräknad. Därför har du också ansvar för att se till så att alla brandlarm fungerar som de ska. Det innebär inte att du personligen behöver sköta om brandlarmen utan du kan anlita ett utomstående företag eller delegera arbetet. Om du delegerar arbetet bör du se till så att medarbetaren får gå en utbildning som anläggningsskötare av brandlarm exempelvis hos Presto. Att den som ansvarar för det automatiska brandlarmet har rätt utbildning är reglerat i regelverk av SBF.

Att det finns risker med ett brandlarm som inte fungerar säger så klart sig själv, men riskerna med ett automatiskt brandlarm kan sträcka sig längre än vad du till en början tror. Den uppenbara risken är att larmet inte fungerar och därmed inte går igång när en brand uppstår. Något som kan orsaka livsfara.

En risk som ibland förbises är om larmet istället går igång utan att en brand faktiskt har uppstått. Om alltför många larm som visar sig vara falsklarm sker finns det en risk att människorna i lokalen slutar ta larmen på allvar. Det här är ett beteende som har en stor risk och måste tas på största allvar. Därför är det av stor vikt att antalet falsklarm minimeras så mycket som möjligt.

I en utbildning för anläggningsskötare av brandlarm kommer du att ha de kunskaper som krävs gällande risker, lagar och regler om brandlarm. Du kommer också få tillräcklig med kännedom om funktion, skötsel och underhåll av ett brandlarm.

Utbildningen som hos Presto är en heldag täcker flera områden. Du kommer först och främst få veta vad en anläggningsskötare förväntas kunna och göra. Under dagen kommer du även få lära dig saker som systemuppbyggnad, bortkoppling, läsa ritningar samt att du kommer att få utföra övningar som ger dig praktiska färdigheter. Dessutom kommer du att gå igenom vilka lagar och regler som finns gällande brandlarm.

Alla som har blivit utsedda av en chef eller anläggningsägare att vara anläggningsskötare för brandlarmet bör gå den här utbildningen. Utbildningen hålls ibland fysiskt på olika platser i landet, men sker framför allt på webben. Utbildningen bör bekostas av den som har utsett dig till att bli anläggningsskötare.

Om ni är flera som har blivit tilldelade uppdraget samtidigt kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans eftersom det finns stora fördelar med att kunna samtala om era erfarenheter och utbyta tankar. Att vara anläggningsansvarig för ett automatiskt brandlarm är en viktig uppgift som alltid bör tas på största allvar.

Senast uppdaterad: 11 september 2023