Första hjälpen tavla

Det är oerhört viktigt att en arbetsplats är förberedd och utrustad med första hjälpen -utrustning inför eventuella olyckor.

Det är viktigt att alla arbetsplatser, oavsett om det handlar om ett företag eller någon form av privat verksamhet, har grundläggande utrustning för första hjälpen. Givetvis ska hjälputrustningen anpassas efter de risker som anses existera, antal personer eller anställda samt vara lättillgänglig. Första hjälpen- tavlor som fästs på väggen är mycket effektiva för enkel och snabb hjälp när olyckan är framme.

En första hjälpen- tavla bör placeras där den är väl synlig och gärna där anställda ofta rör sig. När all personal vet var första hjälpen- tavlan finns kan de snabbt ge hjälp. Syftet är att så fort som möjligt kunna ge en skadad individ hjälp genom att springa och hämta en kompress, plåster eller blodstoppare. Första hjälpen-tavlor finns i flera olika storlekar med varierande innehåll och kan gärna komplettera annan hjälputrustning. En del tavlor har till och med utrustats med en första hjälpen- väska som enkelt och smidigt kan tas med till den olycksdrabbade. Om ökad synlighet är nödvändig kan man gärna sätta upp skyltar som pekar ut var första hjälpen- tavlan är placerad. Många första hjälpen- tavlor har dessutom tydliga instruktioner om hur man använder de olika produkterna vilket kan vara en fördel.

Det är rekommenderat att ha rutiner som klargör vem som har ansvar för första hjälpen tavlan och som ser till att den kompletteras och uppdateras vid behov. Förbandsmaterial bör bytas ut efter fem år och är märkt med tillverkningsår samt månad. Det bör också finnas synlig information vid första hjälpen -tavlan som anger exempelvis telefonnummer till larmtjänst eller taxi plus arbetsplatsens adress. När ett större olyckstillbud sker brukar det skaka upp medarbetare vilket gör att det kan vara svårt att tänka klart och hålla all information i huvudet. Första hjälpens funktion är att kunna ta hand om en person som skadat sig. Vid allvarligare skador gäller det att ta hand om individen till dess att professionell hjälp anländer och se till att skadan inte blir värre vid exempelvis en kraftig blödning.

Första hjälpen tavlor varierar både i storlek och innehåll. Vilken första hjälpen-tavla som passar bäst beror på om den ska placeras på en byggarbetsplats, på ett kontor eller i ett arbetsfordon. Innehållet kan som sagt variera men en större första hjälpen-tavla brukar innehålla följande:

• Plåsterautomat

• Skyddspaket

• Sårtvättautomat

• Blodstoppare i olika storlekar

• Extra förvaringsutrymme för exempelvis ögondusch

Först hjälpentavlan kan även innehålla ytterligare utrustning såsom skyddshandskar, sårtejp, elastisk linda, sax och pincett.

För att skapa en säkrare arbetsplats behöver man gå igenom vilka sjukdomsfall eller olyckor som kan ske samt göra en noggrann riskbedömning. Risker och olyckor ser givetvis olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om som exempelvis ett kontor, arbete med maskiner, en bilverkstad eller en matvaruaffär. För att göra det enklare finns det numera första hjälpen-tavlor som redan anpassats efter de behov som finns inom olika branscher. Om du är osäker är det rekommenderat att konsultera din återförsäljare som kan hjälpa till med att välja rätt första hjälpen-tavla.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000