Hjärtstartare placering

Hjärtstartare är ett allt vanligare, och mycket välkommet, inslag runt om i vårt samhälle.

En hjärtstartare kan rädda liv vid ett hjärtstopp, och det handlar ofta om sekunder för att snabbt kunna hjälpa en person som drabbats. Det är därför av yttersta vikt att man tar hänsyn till några aspekter vid placeringen av hjärtstartaren, så att den kan användas på ett både säkert och snabbt sätt. En hjärtstartare ska placeras på en plats där många människor rör sig dagligen. Exempel på detta är större allmänna platser såsom bussterminaler, tunnelbanestationer, tågstationer, flygplatser, eller vårdinrättningar såsom sjukhusentréer och vårdcentraler. En hjärtstartare kan med fördel även placeras på andra platser där det passerar mycket folk, till exempel större arbetsplatser, hotell, konferensanläggningar, köpcentrum och liknande, eller på platser där man förväntas hålla i större evenemang till exempel stora matcher eller konserter. Vid såna typer av evenemang finns det dessutom en betydligt större risk för just hjärtstopp. Detta både på grund av den stora folktillströmningen, men även på grund av denna typ av situation. Det blir också allt vanligare att större bostadsrättsföreningar väljer att sätta upp hjärtstartare som en extra trygghet för sina medlemmar.

Rekommendationen i Sverige är att hjärtstartare ska placeras ut på sådana ställen där det finns en risk att ett hjärtstopp inträffar minst vart femte år. På så sätt beräknas man nå upp till 20% av de som drabbas av hjärtstopp på andra ställen än sjukhus.

Placeringen av själva hjärtstartaren ska vara tydligt uppmärkt och föregås av en skylt, vilken följer internationell standard för enkel igenkänning. Skylten är av typen nödskylt och kan vara med eller utan text, men visar alltid ett hjärta med en blixt inuti sig, på grön bakgrund, samt ett vitt kors uppe i högra hörnet. Den tillåtna texten är "Hjärtstartare", "Defibrillator Hjärtstartare" eller "AED" och kan skrivas i olika kombinationer. Eftersom det är en nödskylt är texten alltid vit. Om skylten inte är placerad exakt där själva hjärtstartaren finns, krävs en tilläggskylt. Tilläggskylten består av en pil som pekar i rätt riktning. Även denna skylt är en nödskylt med vit pil på grön botten.

Det viktigaste att tänka på vid placering av hjärtstartare är tillgängligheten på den utvalda platsen. Om det finns möjlighet är det allra bästa att placera hjärtstartaren i ett skåp som kan stå utomhus, så att hjärtstartaren är tillgänglig dygnet runt. Många publika platser är dessutom utomhus och det  är också på fritiden som de allra flesta hjärtstopp sker. Det skåp som hjärtstartaren placeras i utomhus, är ett särskilt värmeskåp, som klarar av att hålla en bra innertemperatur, oavsett om temperaturen utomhus sjunker. Värmeskåpet är även larmat.

För att så många som möjligt snabbt ska kunna hitta till närmaste hjärtstartare, rekommenderas alla att registrera sin hjärtstartare på hemsidan www.hjärtstartarregistret.se. På så sätt blir hjärtstartarnas placering synliggjorda både för allmänheten och larmpersonal. Som privatperson kan du ladda ner appen Rädda hjärtat och där kan du snabbt och enkelt söka och få information om närmaste hjärtstartare utifrån vart du befinner dig. Att hjärtstartare registreras gör det också betydligt enklare för larmpersonal att lotsa en person som ringer in om ett pågående hjärtstopp, till en hjärtstartare på ett snabbt och enkelt sätt.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023