Brandsäkerhet bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är enligt gällande lagkrav skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi på Presto hjälper er skapa brandsäkra miljöer.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om förståelse för och kontroll över brandskyddssituationen i er bostadsrättsförening. Genom vårt digitala verktyg förenklar vi arbetet med era egenkontroller och samlar all dokumentation på ett och samma ställe. Vi hjälper er att skapa trygga miljöer.

Aktiviteter vi bistår med är exempelvis att utse en brandskyddsorganisation, samla dokument och rapporter i PreVision samt placera ut brandredskap. För att ni ska få ut så mycket som möjligt av arbetet utbildar vi er även i brandskydd samt åskådliggör brandriskerna i er förening.

Eftersom många individer lever nära varandra i en bostadsrättsförening finns flera potentiella brandrisker att ta hänsyn till. Det är också viktigt att gemensamma installationer och system i byggnaden underhålls, annars kan de utgöra en brandfara. Du som bor i en bostadsrättsförening bör vara uppmärksam på brandsäkerheten i flera fall, här är några exempel:

  • Om du lagar mat på spisen eller i ugnen, se till att inte glömma den där. Det är en av de vanligaste orsakerna till bostadsbränder.
  • Se till att ha stearinljus under uppsyn, de kan tända eld på omkringliggande brännbart material.
  • Om det finns dammansamlingar i torktumlare eller om maskinerna i tvättstugan överbelastas kan de utgöra brandfara.
  • Om brandfarligt material förvaras på fel sätt kan det orsaka stor förödelse, speciellt i förrådsutrymmen som ofta har mycket lättantändligt material.
  • Om cigaretter slängs på fel sätt i till exempel soffor, sängar eller papperskorgar kan de vara orsaken till att en brand uppstår.

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Här följer några exempel på vad som ingår:

  • Brandceller i ett flerfamiljshus - Ett flerfamiljshus delas in i brandceller som ska kunna hålla brand och rök ute i åtminstone en timme. Varje lägenhet utgör en egen brandcell och andra exempel är trapphus och vind.
  • Fria utrymningsvägar - I gemensamma utrymmen ska det finnas utrymningsskyltar.
  • Brandskyddskontroll av eldstäder - Finns eldstäder i lägenheterna såsom kakelugnar och öppna spisar ska det tydligt framgå vad som gäller när de är i bruk.
  • Kommer brandbilar fram? - Räddningsvägarna ska vara väl uppmärkta, snöröjda och fria från hinder. Tänk även på att beskära buskar och träd som kan vara i vägen för en räddningsinsats så att brandbilarna kommer fram ordentligt.

Att vara ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet i en BRF kan kännas som en stor uppgift. Därför guidar vi er till en lämplig brandskyddsutbildning. Vi på Presto har erfarenheten och kunskapen om vad som krävs och hjälper er att komma i gång med föreningens brandskydd redan idag. Här kan du hitta våra utbildningar och mer specifikt inom brandsäkerhet där du till exempel kan utöva en praktisk utrymningsövning eller öva på att hantera en handbrandsläckare. Det är viktigt att du ska kunna veta hur du ska gå till väga vid en eventuell brand för att kunna rädda bostaden, men också rädda liv.

Senast uppdaterad: 04 september 2023