Utrymning

Ett annat ord för utrymning är evakuering. Det innebär att ett område eller en byggnad töms från människor vid exempelvis en brand eller liknande olycka som är en fara för de som befinner sig där. Med mer kunskap om utrymning och vikten av det kan ni rädda liv. 

Det är företagets skyldighet att skapa en trygghet för de anställda genom att förbereda dem. Den här förberedelsen består oftast av övning och information om vad som sker vid en brand eller dylikt. På så sätt kan de utrymma lokalen på ett effektivt och säkert sätt som varken skadar de själva eller andra.

Viktigt är också att informationen är anpassad för samtliga. Du ska kunna ta del av och använda dig av den nyfunna kunskapen oavsett om du är helt ny på jobbet, har ett annat språk eller kultur och om du har en funktionsnedsättning. Med det här menas att om en lokal har trappor bör det finnas utrymningsmöjligheter för de som inte kan ta sig ut på andra sätt.

I akuta situationer där utrymning är aktuellt är det lätt att stressa upp sig i onödan. Därför är det viktigt med förberedelse. Med hjälp av den här förberedelsen kan du i lugn och ro utrymma lokalen eller platsen eftersom du vet vad som ska göras. Kunskap och erfarenhet bidrar med en högre trygghetskänsla som skyddar både dig själv och andra.

Det är viktigt att du vet vad du ska göra om en brand uppstår i en byggnad eller ett område där du befinner dig. Det finns också en del förberedelser du kan genomföra i förväg innan en brand uppstår. En del av förberedelsen handlar om att veta var utrymningsvägarna finns, var ni har er återsamlingsplats, vilka brandskydd som finns, men också vad du gör när en brand uppstår rent praktiskt.

Den här typen av skyltar ska vara placerade på platser där de är lätta att se. De beskriver visuellt var en utrymningsväg finns. Skyltarna är alltid gröna med symboler. De här utrymningsskyltarna får alltså inte täckas eller skymmas undan av andra föremål. Det finns regelverk för hur dessa skall placeras som är till för att man inte ska missa dem i farten.

Det är viktigt att du vet var du ska ta vägen vid en brand. Tänk på att: 

 • Det ska alltid finnas minst två utrymningsvägar. 
 • Samtliga anställda ska vara informerade om var de kan evakuera. 
 • Det ska vara skyltat och tydligt var utrymningsvägarna finns. 
 • Utrymningsvägarna inte får vara blockade eller oåtkomliga på något sätt. 
 • Om du upptäcker faran snabbt löper det mindre risk för allvarliga skador.

Genom att gå igenom samtliga punkter under "Olika utrymningsvägar" får du en klar bild av vad du behöver göra för att säkerställa samtliga utrymningsvägar. 

En återsamlingsplats är ett ställe dit de personerna som har evakuerat samlas vid en brand eller annan utrymning. Den här platsen är alltid utanför byggnaden och kan vara på en parkering, fotbollsplan eller liknande. Det ska helst vara en plats alla känner till och som är lätt att hitta till. Den bör alltså ligga i närheten av byggnaden som branden befinner sig i. Viktigt är också att den här återsamlingsplatsen inte förhindrar räddningspersonal med fordon att ta sig fram.

För att försäkra dig om att du vet vad du behöver göra vid en riktig brand kan det vara bra att genomföra utrymningsövningar. De här bör du göra kontinuerligt en gång om året för att fräscha upp minnet och inte förlora den värdefulla kunskapen. En utrymningsövning innehåller oftast: 

 • Genomgång av vilka brandskydd som finns och hur ni använder dem. 
 • Övning med brandskydd såsom brandsläckare och larm. 
 • Utrymning av lokal med brandlarm där man tränar på var man samlas vid en eventuell brand. 
 • Genomgång av utrymningsvägar och återsamlingsplats. 

När du vet var utrymningsvägarna finns och har genomfört en utrymningsövning är du väl förberedd inför en riktig brand. Listan nedan summerar alla steg som är viktiga vid en sådan oförutsedd händelse: 

 1. Rädda eventuellt de som är i en stor fara för sitt liv. Utsätt dig däremot inte för risker som är onödigt stora. 
 2. Varna samtliga om att det är en brand. 
 3. Ring 112 och larma räddningstjänsten. Det är alltid bättre att de får uttrycka en gång för mycket än en gång för lite. Tveka alltså aldrig om att be om hjälp. 
 4. Utrym lokalen på ett lugnt sätt som inte skadar dig eller andra genom att använda någon av utrymningsvägarna som finns. 
 5. Ta dig till förvald återsamlingsplats och invänta hjälp från räddningstjänsten. 
 6. När räddningstjänsten anländer du berättar du var branden är, hur mycket den har spridit sig och om det finns någon kvar i byggnaden. På så sätt effektiviserar du deras arbete med att rädda eventuella personer som inte har kunnat ta sig ut och därav är i behov av hjälp. 

Om det är en mindre eld kan du försöka släcka den med hjälp av någon av brandskydden som finns såsom brandsläckare, brandfilt med mera. Du kan också kväva elden med hjälp av en matta. Befinner du dig i en byggnad med ett rökfyllt trapphus, undvik den utgången om möjligt eftersom röken är enormt giftig att andas in. 

Senast uppdaterad: 11 september 2023