Förenade brandredskap

Brandkatastrofer är alltid förödande, oavsett om det är hemma eller på arbetet.

Därför är det viktigt att ha rätt förenade brandredskap till hands för att undvika eller bekämpa en brand. Förenade brandredskap kan arbeta tillsammans. Här är några exempel på olika brandredskap som kan hjälpa till att undvika brandkatastrofer: 

Vill du lära dig mer kan du lära dig mer om säkerhet hos oss på Presto och läsa på tills du känner dig helt trygg.

En brandvarnare är ett av de viktigaste brandredskapen som du kan ha i ditt hem eller på ditt företag. De är små enheter som varnar dig om det finns rök eller eld i ditt hem eller på ditt företag. De finns i olika varianter, inklusive trådlösa brandvarnare som är kopplade till en central enhet som varnar dig vid en brand. En brandvarnare är en viktig investering eftersom de kan hjälpa till att upptäcka en brand tidigt, vilket ger dig mer tid att evakuera och förhindra en större katastrof.

Ett annat viktigt brandredskap är en brandsläckare. Brandsläckare finns i olika varianter, skum-, pulver-, vatten- och koldioxidsläckare. Det är viktigt att ha rätt typ av brandsläckare för att bekämpa olika typer av bränder. Det är också viktigt att se till att brandsläckaren är laddad och fungerar som den ska. En brandsläckare kan vara skillnaden mellan att stoppa en brand i dess linda eller att se den utvecklas till en katastrof.

En brandfilt kan också vara ett användbart verktyg för att släcka mindre bränder. De är vanligtvis tillverkade av icke-brännbara material och kan lätt kväva mindre bränder som till exempel en mindre brand i en papperskorg eller i ett köksredskap.

En branddörr är en dörr som är speciellt utformad för att stå emot en brand och hindra eld, rök och gaser från att spridas mellan olika delar av en byggnad. Branddörrar kan vara en livräddare eftersom de kan hindra en brand från att sprida sig och ge människor mer tid att evakuera.

Genom att använda dessa olika brandredskap tillsammans kan du öka dina chanser att undvika en brandkatastrof.

Vid en brand täcker försäkringsbolaget normalt sett kostnader för skador på byggnader, bostadsinventarier och personliga ägodelar som har blivit skadade eller förstörda. Men vad som täcks och inte täcks beror på försäkringsbolaget och vilken typ av försäkring man har. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren för sin försäkring och se vad som täcks och vad som inte täcks. Vissa försäkringsbolag kan ha begränsningar när det gäller täckning av skador orsakade av t.ex. olagliga aktiviteter, misskötsel eller om man inte har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förebygga skador. Det är alltid viktigt att ha en ordentlig försäkring som passar ens behov och som täcker det man vill ha täckt vid en eventuell brand.

Senast uppdaterad: 11 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000