Publicerad: 07 maj 2019

Hur kan man säkra upp mot brand på hotell och restauranger?

Bild
Efter rapporten från ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” att det sker cirka 270 restaurang- och hotellbränder per år i Sverige så har vi fått många förfrågningar om hur man bäst säkrar upp i restaurangköken där de flesta bränder uppstår.

Efter rapporten från ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” att det sker cirka 270 restaurang- och hotellbränder per år i Sverige så har vi fått många förfrågningar om hur man bäst säkrar upp i restaurangköken där de flesta bränder uppstår.

Vi träffar Daniel Strandh, Presto Region Syd, för att höra vad han har för tankar kring hur man kan göra sin arbetsplats säkrare.

Bild

Hej Daniel, det är mycket att hålla reda på kring hur man kan förbättra brandsäkerheten på hotell och restauranger, vad kan du ge för tips?
– Det finns många aspekter på det här men ska man bygga nytt så är det bra att få med oss tidigt i processen för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte är en myndighet som ställer krav, vi är snarare den rådgivare som kan hjälpa dig att uppfylla myndigheternas, försäkringsbolagen eller andra eventuella kravställares krav.

Vill man tillexempel installera ett kökssläcksystem i sin restaurang så kan vi, om vi är med från början, se till att rördragningar m.m. görs rätt och så diskret som möjligt utan att äventyra säkerheten. Alla våra system anpassas efter varje unik situation så att man inte får göra för stora avkall på det estetiska. Om vi kommer med tidigt i processen så kan vi också presentera kostnaden för det som myndigheterna kräver så att man får med det i sin kalkyl redan från början, bättre kontroll helt enkelt.

Vad är ett kökssläcksystem?
– Kökssläcksystem är ett automatiskt släcksystem speciellt anpassat för kök. Vid en eventuell brand kommer systemet åt i situationer eller på platser där personalen själva inte räcker till. Brand uppstår ofta i fett och matoljor och tar det fyr i fritösen som exempel så kan det vara svårt att snabbt komma fram och kväva elden eller att man faktiskt blir rädd av en situation med höga lågor och därför, utifrån situationen, inte agerar rätt. Vid detektering aktiveras det automatiska släcksystemet och släcker branden med släckmedel via de munstycke som är inbyggda ovanför exempelvis spisar och fritöser. Dessutom så finns det stora risker med att fettbränder sprider sig upp i ventilation och kanaler där man inte kommer åt eller kanske inte ens upptäcker. Ett automatiskt släcksystem möjliggör släckning även om ingen finns på plats när det händer.– Vad kostar ett sådant system?

Vad kostar ett sådant system?
– Det byggs ju individuellt men man skulle kunna säga mellan 50 och 70 tusen, beroende på storlek på system.– Men då är det en engångskostnad?

Men då är det en engångskostnad?
– Ja, men sedan tillkommer en årlig översyn som i runda slängar ligger på 3 000 – 4 000 kr. och vart tionde år ska behållaren/behållarna med släckmedel provtryckas. Men jag måste poängtera att flertalet hotell och restauranger har flyttat fokus från kostnad till ökad säkerhet, minskad risk och inte minst den personella säkerheten. – Men om man säger att systemet håller i 20 år om man sköter service och underhåll, då pratar vi om en genomsnittlig investering på ca sex till sjuhundra kronor i månaden?

Men om man säger att systemet håller i 20 år om man sköter service och underhåll, då pratar vi om en genomsnittlig investering på ca sex till sjuhundra kronor i månaden?
– Ja, så är det för de flesta, men vi har både större och mindre system beroende på vad man har för behov. En installation av ett automatiskt släcksystem kan också vara värdehöjande vid en försäljning av sin rörelse om de nya köparna också månar om säkerheten för personal, gäster och allt annat som kan skadas. – Men om man redan är igång med sin rörelse och är intresserad av att se över den befintliga säkerheten, kan man anlita er då?

Bild

Men om man redan är igång med sin rörelse och är intresserad av att se över den befintliga säkerheten, kan man anlita er då?
– Absolut, vi på Presto genomför projektering och därmed också en inventering av ditt nuvarande brandskydd och utifrån det så presenterar vi en lösning och rekommendationer för åtgärd. Ibland kan det räcka med att vi genomför en utbildning inom brandskydd för personalen och ibland blir det mer omfattande för att kunna tillfredsställa kundens egna krav samt de eventuella krav som finns från annan kravställare. 

Jag skulle rekommendera alla verksamheter till att ha en samarbetspartner som kan svara på vad som krävs vid olika situationer gällande brand, så att man kan få en helhetsbild över sin verksamhet vad gäller brandsäkerhet. 270 bränder på hotell och restauranger per år är mycket, men sett till det stora utbudet vi har idag när det gäller hotell och restauranger så kunde den siffran varit högre. Om en brand skulle uppstå så innebär det i värsta fall personskador med allt vad det innebär, i bästa fall är det ”bara” materiella skador som till största del går att ersätta, men det kräver mycket kraft och energi för att bygga upp sitt livsverk igen. Det är inte heller någon garanti att försäkringsbolaget står för inkomstbortfallet under den tiden man ska renovera. 

Man tjänar helt klart på att se över sitt brandskydd och att aktivt utbilda sin personal i att hantera eventuella situationer som kan uppstå.

Länkar

Vill du läsa mer om vad Presto kan hjälpa dig med så hittar du det här: