Publicerad: 30 augusti 2021

Utbilda svenska folket i brandskydd

Bild
Glas eller plast i kombinationen med sol och torka är ingen bra kombination – det är en av de allra vanligaste orsakerna till att det uppstår brand i skog och mark. Det hävdar Daniel Friberg, vår kommunikationschef på Presto, som menar att det…

Glas eller plast i kombinationen med sol och torka är ingen bra kombination – det är en av de allra vanligaste orsakerna till att det uppstår brand i skog och mark. Det hävdar Daniel Friberg, vår kommunikationschef på Presto, som menar att det är dags att utbilda svenska folket i förebyggande brandskydd.

SMHI spådde sedan tidigt i våras en varm sommar. Men när ett virus hade slukat alla resurser och uppmärksamhet, hade vi då verkligen gjort oss beredda på nya skogsbränder? Under sommaren har vår kommunikationschef Daniel Fribergs ord om att vi bör utbilda allmänheten i förebyggande brandskydd publicerats i dagspress. Kanske har du redan läst Daniels kloka ord i exempelvis Katrineholms Kuriren, Norrbottens Kuriren eller Borås tidning? Om inte, eller om du helt enkelt vill läsa den ännu en gång följer den här:


Våren bjöd på riklig nederbörd men sannolikheten för en varm och skön sommar var hög, spådde SMHI. För mig – som arbetar med brandskydd – förs tankarna direkt tillbaka till sommaren 2018 och de stora skogsbränderna som härjade i stora delar av landet. Ett 50-tal bränder uppstod, 25 000 hektar skog brann upp och gigantiska ekonomiska värden gick bokstavligen upp i rök.

Bild

Eldningsförbud kan vara viktigt att införa i rätt tid. Men jag tror mer på en ordentlig informationskampanj och folkbildning kring brandskydd. När svenskarna hemestrar och trycket på vår natur ökar, ökar också brandrisken. Redan idag vet jag att man har sett att problemen med nedskräpning ökar i naturen och längs våra vandringsleder. Att sätta upp återvinningsstationer och papperskorgar funkar en bit men vildmark och brist på vägar gör det omöjligt på många ställen. Istället behöver vi informera om vad som kan lämnas kvar i naturen. Glas eller plast i kombinationen med sol och torka är ingen bra kombination – det är en av de allra vanligaste orsakerna till att det uppstår brand i skog och mark. Kanske något för MSB:s nästa informationskampanj?

Daniel Friberg, Kommunikationschef Presto Brandsäkerhet.