YKB – Delkurs 2: Godstransporter

I Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter.

Hur önskar du genomföra utbildningen?