YKB – Delkurs 3: Lagar och regler

Delkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.

Hur önskar du genomföra utbildningen?