YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB.

Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans. Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Delkurs 1 - Sparsam körning
Delkurs 2 - Godstransporter
Delkurs 3 - Lagar och regler
Delkurs 4 - Ergonomi och hälsa
Delkurs 5 - Trafiksäkerhet

För dig som kör fordon med krav på Celler D-behörighet i yrkesmässig trafik.

Efter avslutar utbildning är du medveten om fordonets kraftöverföring och hur du bäst kan nyttja den. Du har kunskap om de lagar och regler som gäller för dig som yrkesförare. Du får också kännedom om godstransporter, lastsäkringar, personskador, ergonomi och vilotider.

  • Kraftöverföringens egenskaper.
  • Rörelseenergi och bromssystem.
  • Optimering av bränsleförbrukning.
  • Last och lastsäkring vid godstransporter.
  • Social lagstiftning.
  • Ergonomi.
  • Arbetsrelaterade olyckor och riskminimering.
  • Hantering av krissituationer.

C-behörighet. Grundutbildning inom YKB alternativt en C-behörighet utfärdad innan lagen om YKB trädde i kraft (2009-09-10 för C-behörighet).

Efter godkänd utbildning är Yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Om du tidigare har gått delkurser hos annan kollega i branschen men går din sista delkurs hos oss på Presto finns det krav på att du måste tillhandahålla Presto din fulla utbildningsdokumentation för tidigare utbildningar. Detta för att Presto ska kunna rapportera in dig för slutintyg hos Trafikverket.

Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.