YKB

Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans. Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.


Nya regler fr.o.m. 23 maj 2020
Den 23 maj började nya regler gälla som påverkar fortbildningen i Yrkesförarkompetens. Presto har från och med 23 maj infört de ändringar som krävs och fortbildningen är anpassad efter de nya reglerna och i enlighet med den nationella överenskommelsen*. Vi ger dig som förare fördjupade och uppdaterade kunskaper där tyngdpunkten ligger på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.  De nya reglerna medför ett nytt obligatoriskt ämnesområde som heter 1.3a Riskmedvetenhet. Vi vill understryka att Transportstyrelsens tolkning innebär att den som genomgått en delkurs om trafiksäkerhet innan den 23 maj 2020 inte behöver genomgå en ny delkurs som omfattar ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet

*Dk1:1.2 och 1.3, Dk2: 1.4, Dk3: 2.1, Dk4: 3.3 och 3.4, Dk5: 3.1, 3.5 och 1.3a
*Tolkning av övergångsregel nummer 2 i förordningen om (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Målgrupp

För dig som kör fordon med krav på Celler D-behörighet i yrkesmässig trafik.

Mål

Efter avslutar utbildning är du medveten om fordonets kraftöverföring och hur du bäst kan nyttja den. Du har kunskap om de lagar och regler som gäller för dig som yrkesförare. Du får också kännedom om godstransporter, lastsäkringar, personskador, ergonomi och vilotider.

Innehåll

 • Kraftöverföringens egenskaper
 • Rörelseenergi och bromssystem
 • Optimering av bränsleförbrukning
 • Last och lastsäkring vid godstransporter
 • Social lagstiftning
 • Ergonomi
 • Arbetsrelaterade olyckor och riskminimering
 • Hantering av krissituationer

Förhandskrav

C-behörighet. Grundutbildning inom YKB alternativt en C-behörighet utfärdad innan lagen om YKB trädde i kraft (2009-09-10 för C-behörighet).

Intyg

Efter godkänd utbildning är Yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Om du tidigare har gått delkurser hos annan kollega i branschen men går din sista delkurs hos oss på Presto finns det krav på att du måste tillhandahålla Presto din fulla utbildningsdokumentation för tidigare utbildningar. Detta för att Presto ska kunna rapportera in dig för slutintyg hos Trafikverket.

Tidsåtgång

Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.

Dokument


Delkurser


Delkurs 1: Sparsam körning

.

Delkurs 1 innefattar delar som gör dig medveten om
fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Du får också kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förbygga skador, minska bränsleförbrukning och tekniska störningar.

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:

 • Kunskap för kraftöverföringens egenskaper
 • Förståelse i rörelseenergi och bromssystem
 • Förståelse för optimering av bränsleförbrukning

TIDSÅTGÅNG:

7 timmar


Delkurs 2: Godstransporter

I Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter. Du får också ta del av de regler som finns för lastning, lossning, lastsäkring samt hur du säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

ELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:

 • Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter

TIDSÅTGÅNG:

7 timmar


Delkurs 3: Lagar och regler

Delkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Du får kunskap kring vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt hur man kan förebygga brottslighet som gods- och människosmuggling.

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:

 • Kännedom om social lagstiftning

TIDSÅTGÅNG:

7 timmar


Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Delkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Kursen ger dig kunskap om rätt ergonomi, effekter och betydelse av stress, trötthet och sömn.

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:

 • Kunskap inom ergonomi
 • Vilken förmåga fysisk och psykisk har

TIDSÅTGÅNG:

7 timmar


Delkurs 5: Trafiksäkerhet

Delkurs 5 ger dig kunskap för att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador. Du får också kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:

 • Kunskap inom riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
 • Kompetens hur du agerar i krissituationer
 • Riskmedvetenhet

TIDSÅTGÅNG:

7 timmar


Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.