YKB

Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans. Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Nya regler fr.o.m. 23 maj 2020
Den 23 maj började nya regler gälla som påverkar fortbildningen i Yrkesförarkompetens. Presto har från och med 23 maj infört de ändringar som krävs och fortbildningen är anpassad efter de nya reglerna och i enlighet med den nationella överenskommelsen*. Vi ger dig som förare fördjupade och uppdaterade kunskaper där tyngdpunkten ligger på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.  De nya reglerna medför ett nytt obligatoriskt ämnesområde som heter 1.3a Riskmedvetenhet. Vi vill understryka att Transportstyrelsens tolkning innebär att den som genomgått en delkurs om trafiksäkerhet innan den 23 maj 2020 inte behöver genomgå en ny delkurs som omfattar ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet

*Dk1:1.2 och 1.3, Dk2: 1.4, Dk3: 2.1, Dk4: 3.3 och 3.4, Dk5: 3.1, 3.5 och 1.3a
*Tolkning av övergångsregel nummer 2 i förordningen om (2007:1470) om yrkesförarkompetens


Tillfälligt undantag

Den 4 juni 2020 trädde en ny EU-förordning i kraft. Förordningen innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.

Kursinnehåll

  • Delkurs 1: Sparsam körning
  • Delkurs 2: Godstransporter
  • Delkurs 3: Lagar och Regler
  • Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa
  • Delkurs 5 Trafiksäkerhet

Förhandskrav

C- eller D-behörighet. Grundutbildning inom YKB alternativt en C- eller D-behörighet utfärdad innan lagen om YKB trädde i kraft (2008-09-10 för D-behörighet och 2009-09-10 för C-behörighet).

Tidsåtgång

Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.

Dokument


Delkurser


Delkurs 1: Sparsam körning

Delkurs 1 innefattar delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Du får också kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förbygga skador, minska bränsleförbrukning och tekniska störningar.

Delkursens ämnesområde och mål:
1.1 Kunskap för kraftöverföringens egenskaper
1.2 Förståelse i rörelseenergi och bromssystem
1.3 Förståelse för optimering av bränsleförbrukning

YKB Delkurs 1 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

Digitalt Klassrum

lör 13 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
lör 13 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
1 plats kvar
mån 22 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
ons 14 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
mån 26 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
16 platser kvar
tis 11 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
13 platser kvar
sön 16 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
9 platser kvar
lör 29 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
15 platser kvar

Öppna kurstillfällen

sön 25 apr Helsingborg
08:00 - 17:00
4 platser kvar
sön 16 maj Hörby
08:00 - 17:00
9 platser kvar

Delkurs 2: Godstransporter

I Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter. Du får också ta del av de regler som finns för lastning, lossning, lastsäkring samt hur du säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Delkursens ämnesområde och mål:
1.4 Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter

YKB Delkurs 2 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

Digitalt Klassrum

tis 23 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
tor 15 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
4 platser kvar
lör 17 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
tis 27 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
16 platser kvar
sön 09 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
8 platser kvar
ons 12 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
15 platser kvar

Öppna kurstillfällen

lör 20 mar Helsingborg
08:00 - 17:00
1 plats kvar
sön 21 mar Malmö
08:00 - 17:00
2 platser kvar
mån 29 mar Malmö
08:00 - 17:00
2 platser kvar
sön 11 apr Helsingborg
08:00 - 17:00
15 platser kvar
sön 02 maj Hörby
08:00 - 17:00
2 platser kvar

Delkurs 3: Lagar och regler

Delkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Du får kunskap kring vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt hur man kan förebygga brottslighet som gods- och människosmuggling.

Delkursens ämnesområde och mål:
2.1 Kännedom om social lagstiftning

YKB Delkurs 3 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

Digitalt Klassrum

sön 14 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
ons 24 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 18 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
tis 20 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
9 platser kvar
ons 28 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
13 platser kvar
lör 08 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
7 platser kvar
tis 18 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
14 platser kvar
sön 23 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
17 platser kvar

Öppna kurstillfällen

tis 09 mar Malmö
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 14 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
ons 24 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
lör 27 mar Hörby
08:00 - 17:00
5 platser kvar
sön 28 mar Kristianstad
08:00 - 17:00
18 platser kvar
lör 17 apr Hörby
08:00 - 17:00
11 platser kvar
sön 18 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
tis 20 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
9 platser kvar
ons 28 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
13 platser kvar
lör 08 maj Kristianstad
08:00 - 17:00
17 platser kvar
lör 08 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
7 platser kvar
tis 18 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
14 platser kvar
sön 23 maj Malmö
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 23 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
17 platser kvar
lör 12 jun Helsingborg
08:00 - 17:00
5 platser kvar


Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Delkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Kursen ger dig kunskap om rätt ergonomi, effekter och betydelse av stress, trötthet och sömn.

Delkursens ämnesområde och mål:
3.3 Kunskap inom ergonomi
3.4 Vilken förmåga fysisk och psykisk har

YKB Delkurs 4 är totalt 7 timmar. Se våra tillgängliga datum här nedan.

Digitalt Klassrum

sön 28 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
1 plats kvar
lör 10 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 11 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
11 platser kvar
ons 21 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
tor 29 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
8 platser kvar
lör 15 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
5 platser kvar
ons 19 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
5 platser kvar
sön 30 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
9 platser kvar

Öppna kurstillfällen

sön 18 apr Kristianstad
08:00 - 17:00
3 platser kvar
lör 15 maj Malmö
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
lör 29 maj Helsingborg
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 13 jun Hörby
08:00 - 17:00
14 platser kvar

Delkurs 5: Trafiksäkerhet

Delkurs 5 ger dig kunskap för att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador. Du får också kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.

Delkursens ämnesområde och mål:
3.1 Kunskap inom riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 Kompetens hur du agerar i krissituationer
1.3a Riskmedvetenhet

YKB Delkurs 5 är totalt 7 timmar. Se våra tillgängliga datum här nedan

Digitalt Klassrum

fre 26 mar Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
sön 11 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
6 platser kvar
lör 17 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
18 platser kvar
sön 18 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
18 platser kvar
tor 22 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
12 platser kvar
fre 30 apr Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
18 platser kvar
tor 20 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
14 platser kvar
lör 22 maj Digitalt klassrum
08:00 - 17:00
15 platser kvar

Öppna kurstillfällen

lör 24 apr Malmö
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
lör 08 maj Kristianstad
08:00 - 17:00
Inga platser kvar
Fullbokad
lör 15 maj Helsingborg
08:00 - 17:00
4 platser kvar
lör 29 maj Hörby
08:00 - 17:00
7 platser kvar

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.