Din viktigaste dag är idag!

Idag är det ingen vanlig dag, idag är det internationella Arbetsmiljödagen. En utav årets viktigaste dagar. Dagen är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och ansvarsfullt arbete. För att uppmärksamma allvaret och minnas de som förolyckas på jobbet hålls det idag en tyst minut runtom i hela världen. Varje arbetsplats är unik och varje människa är viktig. Hur mycket kärlek ger du din arbetsmiljö?

Brister i arbetsmiljön kan innebär förbud mot att få jobba vidare.

Varje dag sker olyckor på arbetsplatser i Sverige och vi kunde som senast idag läsa i Sydsvenskan om stora brister gällande arbetsmiljö hos byggföretag. Av drygt 100 kontrollerade byggföretag hade cirka 50 brister i arbetsmiljön, i vissa fall så allvarliga att omedelbart förbud mot att jobba vidare infördes. Detta gällde arbete på hög höjd utan fallskydd och farliga maskiner. Frågan vi ställer oss, vad är ett människoliv värt?

Säker arbetsmiljö kommer utifrån kunskap och uppföljning. Vi på Presto erbjuder mängder av utbildningar inom flera olika utbildningskategorier och skräddarsyr innehållet utifrån verksamhet och målgrupp.

Läs mer om våra utbildningskategorier:

Arbetsmiljö
Fallskydd
Maskiner & Lyftanordningar
Brandsäkerhet
Trafiksäkerhet
Första Hjälpen

Hur ska jag arbeta med vår arbetsmiljö?

Att få kunskapen hur jag ska arbeta är ett steg mot en säker arbetsmiljö. Att registrera, följa upp och analysera arbetssättet är nästa steg. I vårt digitala kontrollsystem PreVision får du både kontroll över arbetsmiljön och ditt systematiska brandskyddsarbete – allt under samma tak. Anslut dig via antingen mobil, surfplatta eller dator. Vi förstår att förutsättningarna ändras dagligen men systemet påminner dig om uppföljning och hjälper dig sammanställa, registrera och hantera eventuella tillbud.

Kolla även in detta..