Besiktning av brandsläckare

Att ha en fungerande brandsläckare i hemmet eller på arbetsplatsen kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av en brand.

Brandsläckare är en viktig del av brandskyddet och det är viktigt att de fungerar korrekt när de behövs. En del av att se till att brandsläckaren fungerar som den ska är att årligen göra en besiktning där man kontrollerar att brandsläckaren fungerar som den ska.

Brandsläckare bör kontrolleras regelbundet eftersom det hjälper till att säkerställa att brandsläckaren är i god funktion och kan användas vid en nödsituation. Vid kontrollen undersöker man att brandsläckaren har rätt tryck, att dess behållare är intakt och att slangar och ventiler fungerar korrekt. Man kontrollerar också att brandsläckaren har rätt typ och mängd av släckmedel, vilket är avgörande för att effektivt släcka en brand.

En brandsläckare behöver kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den fungerar som den ska. Regelbundna kontroller minskar risken för att en brandsläckare inte fungerar vid en nödsituation. För företag finns det krav på att årligen genomföra service på brandsläckare enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt brandskyddsarbete, SBA (AFS 2004:3). Den årliga servicen innefattar förutom brandsläckare även rökluckor, brandfiltar, armaturer för nödutgångar och hjärtstartare. Brandposter ska också kontrolleras en gång om året, men måste även provtryckas vart femte år.

Vi på Presto kan utföra en grundlig kontroll av brandsläckaren och ge rekommendationer om eventuella reparationer eller utbyte som behövs. Efter kontrollen får man ett besiktningsprotokoll som visar att brandsläckaren fungerar som den ska.

Med ett serviceavtal hos Presto ser vi till att allt fungerar som det ska för att kunna hantera en brand. För att lära dig mer om service av brandsläckare och annan säkerhetsutrustning kan du alltid ta hjälp av oss på Presto som har en gedigen kunskap inom brandskydd och säkerhet. Med ett serviceavtal hos Presto får ni regelbunden service, underhåll och uppdatering av er utrustning.

Det finns olika varianter av brandsläckare som passar för olika användningsområden. Det är viktigt att välja rätt typ av brandsläckare för den specifika miljön där den ska användas. Om arbetsplatsen eller huset består av flera våningsplan ska minst en brandsläckare finnas på varje våning och vara i nära anslutning till ingång/utgång. Vid de områden som har stor brandrisk bör en brandsläckare vara placerad nära tillhands. Priset på en brandsläckare kan också variera beroende på flera faktorer, till exempel storlek och typ. Att köpa en brandsläckare av hög kvalitet är viktigt för att säkerställa dess effektivitet och hållbarhet. Det är en billig investering med tanke på de fruktansvärda följder en brand kan medföra.

Oavsett typ av brandsläckare är en så kallad besiktning (årlig service) en viktig del av brandskyddet. Den årliga servicen av brandsläckare hjälper till att säkerställa att brandsläckaren fungerar som den ska.

Senast uppdaterad: 04 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000