Brandsäkerhet stall

Det är viktigt att tänka på brandsäkerheten i ett stall och arbeta förebyggande.

I ett stall finns det mycket som är lättantändligt, som damm och hö. Genom att arbeta förebyggande och ha brandövningar minskar risken för brand och ni ökar möjligheterna att rädda både människor, djur och byggnaden. Brand är den stora mardrömmen för många privatstall och ridskolor. Att stallet brinner ner och att eventuellt människor och hästar brinner inne. Varje år brinner stall och lagårdar i Sverige. Ju mer ni förebygger och tänker på brandsäkerhet, desto större möjligheter har ni att skydda er från brand och dess konsekvenser.

Hästar är stora och starka flockdjur. Vid en brand kommer de dessvärre att vilja söka sig till "tryggheten" i stallet, istället för att springa ut. Det är viktigt att alla i stallet har kunskap om hur hästar som djur beter sig vid en brand för att lättare hantera situationen. Eftersom hästarna hellre stannar i stallet eller försöker springa in i stallet vid fara är det klokt att även samtala om att människor inte får utsätta sig själva för livsfara för att rädda hästarna.

Först och främst är det viktigt att ha ett förebyggande tänk. Det finns mycket som kan ta eld i ett stall: elledningar som möss gnagt sönder, halm, hö och damm. Därför ska stallet vara rent och snyggt. Det är inte bara stallgången som behöver sopas, utan även inne i foderrummet, sadelkammaren och köket. Kontrollera regelbundet elledningarna både i stallet och på själva tomten.

Det bör inte vara tillåtet att röka eller använda tändstickor i eller nära stallet.

Hö, halm och spån bör inte förvaras i själva stallbyggnaden, utan i en sidobyggnad med ett avstånd på minst 15 meter av säkerhetsskäl. Eftersom just spån och hö lätt tar eld är det ett enkelt sätt att minimera risken för att stallet ska brinna upp.

Vid brand behöver hästarna kunna ställas upp utomhus eller släppas ut i en hage. Därför är det smart att det utanför alla boxar hänger grimma och grimskaft, och grimskaft utanför spiltorna. Då går det mycket snabbare att leda ut hästarna.

Det är lätt hänt att lägga en våt vojlock eller hästtäcke på elementet i sadelkammaren, men det kan medföra brandrisk. Elapparater bör bara sitta i eluttaget under användning, sedan bör de dras ur. Det gäller särskilt elapparater i själva stallet där det oundvikligt finns mycket damm. Elapparater som snabbt blir varma bör bytas ut.

Med återkommande brandövningar kommer ni långt. Det ger en mental förberedelse till när det är på allvar, samtidigt som det också ger er en möjlighet att upptäcka brister. På en ridskola med många barn och ungdomar är det klokt att ha brandövningar tillsammans med dem. På helger är det inte ovanligt att det bara finns en eller två vuxna på plats och många barn och tonåringar som är i stallet och "hänger". Genom att få delta på brandövningar minskar risken för att de utsätter sig själva för fara, som att springa in i stallet för att rädda sköthästen. De kan också hjälpa till ute på stallplanen och ringa brandkåren om det är nödvändigt.

Påminn också alla om att alltid släcka en liten brand så snabbt som möjligt.

Det är smart att ha en insatsplan. På flera platser i stallet bör det sitta information om stallets namn, adress, telefonnummer samt koordinater. Det kommer att hjälpa brandkåren att snabbare komma till rätt gård.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000