Brandvarnare placering

Det är viktigt att det finns en och gärna fler brandvarnare i ditt hem eftersom det ger ett bra brandskydd.

En brandvarnare känner av rök och avger ett högt ljud, vilket gör att du får bättre förutsättningar att agera i tid och släcka den brand som uppstått. Därför är det viktigt att du ser till att ha brandvarnare hemma.

Så snart som du har fått hem din nya brandvarnare är du redo att placera ut den. Men det kan vara svårt att ha koll på vart du bör placera ut den. Därför kommer du i följande text få en kort genomgång av hur du ska tänka för att placera brandvarnaren på ett korrekt sätt för bästa brandskydd.

Till att börja med ska du helst placera brandvarnaren i taket eftersom rök stiger. En brandvarnare som sitter i taket täcker omkring 60 kvadratmeter. Sätt gärna brandvarnaren i mitten av rummet.

Om du bor större och har flera våningsplan ska du tänka på att placera minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnare ska placeras i hallen eftersom de täcker upp till 60 kvadratmeter och därför ger de bra skydd om de sitter i hallen.

Det första rummet många tänker på när de ska sätta ut brandvarnaren är köket. Det är viktigt att det finns en brandvarnare i köket eftersom det är där många bränder uppstår. När du ska placera en brandvarnare i köket ska du inte sätta den direkt ovanför spisen eftersom de är känsliga och känner av röklukten väl, vilket många gånger resulterar i falskt alarm. Därför ska du tänka på att du hellre ska placera brandvarnaren ungefär i mitten av köket.

Eftersom det kan börja brinna på natten när man sover är det förstås bra om du även har en brandvarnare i sovrummet. Brandvarnaren ska placeras i mitten av rummet i taket för bästa skydd. Har du barn ska du placera en brandvarnare i barnens rum.

Ett annat rum där du kan placera din brandvarnare är i vardagsrummet. Det är också ofta här som en öppen spis eller spiskamin är installerad och som kan utgöra en stor brandrisk. Även här ska du allra helst sätta den i mitten av rummet i taket för bästa skydd.

Det finns flera saker som kan vara bra att vara medveten om inför att du ska sätta ut en brandvarnare i ditt hem. De bör placeras centralt eller vid de utrymmen som kan ha hög brandrisk vid kök, el- och värmesystem samt i de fall brandfarligt material används. Förutom att rök stiger och att stängda dörrar kan förhindra röken att nå brandvarnaren så kan det också vara bra att veta att luft från exempelvis takfläktar och ventilationer även den kan bidra till att röken fördröjs. En brandvarnare ska placeras i mitten av rummet i taket för ultimat brandskydd.

Senast uppdaterad: 04 september 2023