Brandvarnare företag

Det är enormt viktigt att skapa en trygg miljö för sina anställda och det kan enkelt ordnas med hjälp av brandskydd såsom brandvarnare.

Genom att köpa brandvarnare kan ni skydda både er själva och samtlig personal i samma byggnad. Med hjälp av en varningssignal från varnaren kan informationen om en pågående brand bli spridd på ett enkelt sätt. Brandvarnare räddar liv.

Oavsett hur stor er verksamhet är bör ni alltid vara måna om att ge era anställda en trygg miljö att vistas i. På en arbetsplats har ni inte endast ansvaret för byggnaden och de materiella saker som finns. Ni har även ansvaret för de anställda som befinner sig i byggnaden och för deras upplevda trygghet.

Det finns rekommendationer kring hur många brandvarnare man bör ha för att få ett så säkert skydd som möjligt. Grundregeln att utgå från är att ni borde ha åtminstone en brandvarnare per våning.

Ni ska alltid montera brandvarnaren i taket eftersom den är som mest effektiv där. Rök stiger uppåt och för att förhindra långa fördröjningar är det därför bra att placera varnaren högt upp. Därför är taket den bästa platsen.

Viktigt är också att hålla ett avstånd på 50 centimeter från väggen när ni monterar upp varnaren.

Det är ytterst viktigt att både rengöra och kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum. En del varnare kan börja larma utan anledning eller sluta fungera vid kontakt med för mycket smuts eller damm. Genom att dammtorka, testa batterierna och varnaren kan ni undvika detta. Rekommendationen säger att man bör rengöra varnaren en gång om året och att tester bör göras varje månad.

Senast uppdaterad: 04 september 2023