Egenkontroll brandtätning

Alla byggnader är uppdelade i brandceller och bör ha en egen brandtätning.

Med en kontrollerad och därmed väl fungerande brandtätning sprider sig inte elden från en cell till en annan vid eventuell brand. Eftersom bränder sprider sig lätt är det av stor vikt att genomföra egenkontroller av brandtätningen innan olyckan väl är framme. Detta kan ni göra på olika sätt. Det finns en del saker som är bra att veta innan ni genomför denna kontroll och dessa beskriver vi nedan.

De vanligaste brandtätningsmaterialen är gjorda av antingen silikon eller akryl. I torra miljöer används oftast akryl, medan silikon främst lämpar sig vid fuktiga miljöer. Den silikonbaserade brandtätningen är mer flexibel samt mjuk och passar därför i de miljöer där det finns större rörelser eftersom den är mer tålig. 

De två typer av brandtätning som vi har nämnt har också olika vidhäftningsförmåga när det gäller kontakt med andra material. Silikon fäster exempelvis bäst mot cement eller metall. Akrylbaserade brandtätningar fäster i stället bättre mot trä eller gips. Se därför över vilket material som lämpar sig bäst för era brandceller. 

Utan en brandtätning eller en korrekt kontrollerad sådan riskerar ni att få både eld, värme och rök som sprider sig snabbt mellan byggnadens olika celler. Brandtätning hjälper er att stoppa detta och minskar risken för att personer som befinner sig i andra rum ska bli påverkade. Eld är självklart extremt farligt, men det som en del glömmer är hur giftig röken är. Den större delen av alla dödsfall vid bränder beror på just inandning av röken. 

För att skydda de anställda är det enormt viktigt att kontinuerligt kontrollera att rätt material används för brandtätning, men också att den är hel och väl fungerande. När olyckan är framme är det alldeles för sent att göra något åt saken. Skydda samtliga på arbetsplatsen genom att genomföra egenkontroller av brandtätning i byggnadens olika brandceller. 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000