Första hjälpen kursbok

Eftersom man aldrig riktigt vet när olyckan kan vara framme, är det viktigt att man är förberedd för att undvika både panik och att något går fel.

Genom att läsa igenom en första hjälpen-kursbok får man kunskap som behövs om det plötsligt skulle ske en olycka. Detta är en handbok på cirka 90 sidor som förklarar och lär ut hur man ska handskas med olika incidenter och vad man ska göra vid behov av första hjälpen.

Du får all kunskap du behöver för att kunna hjälpa både vuxna och barn, och boken går även igenom flera olika metoder om hur man ska handskas med olika skador och tillstånd. I denna kursbok får man lära sig allt från hjärt- och lungräddning, hur du använder en hjärtstartare, till vad du ska göra vid brännskador, allergiska reaktioner, sårskador, skallskador och mycket mer. Allt detta är viktig kunskap att ha med sig för att kunna hjälpa andra i nöd.

För att man ska kunna rädda så många liv som möjligt är det viktigt att vi alla kan lära oss vad som behöver göras när en olycka sker.

Ju fler av oss som har kunskap i detta, ju fler människor kommer vi att kunna hjälpa och därför är det nödvändigt att vi alla tar oss tiden att lära oss detta.

Genom att lära sig vad som ska göras vid en brandolycka, brandskada, sårskada, skallskada, blödning, förgiftning, stick och bett och andra incidenter kommer man vara förberedd om något av detta plötsligt skulle ske.

Dessutom lär man sig att rädda liv och hjälpa till vid olyckor på ett korrekt och snabbt sätt, vilket kan vara avgörande när något sådant inträffar. Sedan är det självklart även viktigt att kunna skillnaden på att ge första hjälpen till vuxna och barn. Detta kan vara något man kanske inte tänker på, men det är viktigt att veta skillnaden på hur man hjälper ett barn och en vuxen person vid skador och olyckor.

Allt detta är och kan vara livsavgörande, och ju mer kunskap som finns och man har om detta ju snabbare kommer man kunna att agera. Och tiden, hur snabbt man agerar och hjälper till vid olyckor och skador är ju självklart faktorer som kan avgöra hur svåra skadorna kan bli och även överlevnad.

Även om 112 finns tillgängligt vid nödsituationer och det är dit man ska vända sig, ska man inte alltid räkna med att de kommer att hinna vara på plats i tid, ibland kan det ta lite längre tid innan de kan befinna sig på plats. Vid dessa situationer måste vi då själva kunna agera och göra det som behövs för att hjälpa till.

Och det är just därför all denna kunskap är viktig att ha med sig i sin vardag och på arbetsplatsen, för att vi ska kunna se till att de i nöd får den hjälp som behövs innan ambulans och vårdpersonal anländer. Tillsammans kan vi rädda liv!

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000