Gammal brandsläckare

Med hjälp av en brandsläckare har du bättre förutsättningar att släcka en eld innan den sprider sig alltför mycket.

Trots att de allra flesta har en brandsläckare hemma är det många som inte är medvetna om att brandsläckare är en färskvara. Att ha en gammal brandsläckare skapar sämre förutsättningar för att släcka elden. Men för den som inte är insatt kan det vara svårt att veta om en brandsläckare är gammal eller inte. I följande text kan du läsa mer om hur du tar reda på om din brandsläckare är gammal och vad du i så fall kan göra med den.

Det varierar hur pass länge en brandsläckare håller. Olika brandsläckare har olika lång hållbarhetstid. För att ta reda på hur lång hållbarhetstid din brandsläckare har kan du kolla på brandsläckaren eller dess förpackning där det ska stå beskrivet. Du kan även använda en sökmotor och skriva in vilken sorts brandsläckare du har för att ta reda på hur lång hållbarhetstid den har. Därefter kan du själv räkna ut i hur många år till den går att använda. För pulver är hållbarheten 10 år och för vätska 5 år. Tillverkningsdatumet finns på behållaren.

För att försäkra dig om att din brandsläckare är bruklig rekommenderas det att du utför kontroller årligen. Det gör du genom att hitta den mätare som finns placerad på brandsläckaren. Om mätaren står på grön är den redo att användas. Men om den står på röd betyder det att den inte längre är bruklig och du ska köpa en ny för att få ultimat brandskydd.

Förutom att du kan avgöra om den går att använda på mätaren är det också bra om du undersöker ifall den har fått några skador. Det är särskilt vanligt att brandsläckare som finns placerade i offentliga miljöer där det rör sig många människor blir skadade. Om du upptäcker en skada ska du välja det säkra före det osäkra och få brandsläckaren kontrollerad..

Kan jag använda en gammal brandsläckare? Nej, det ska du inte göra. Om du upptäcker att din brandsläckare är gammal är det viktigt att du återvinner den. Du lämnar den på återvinningscentralen där de tar hand om avfallet på rätt sätt. Är du det minsta osäker kan du fråga personalen på återvinningscentralen om hjälp.

Senast uppdaterad: 07 september 2023