Regler för brandsläckare

Om du har en brandsläckare hemma, i bilen eller på företaget har du kommit ett steg på vägen mot ett effektivt brandskydd.

Det är inte bara att köpa en brandsläckare och låta den stå vart som helst fram tills du behöver använda den. Det finns ett par saker som är bra att veta vad gäller brandsläckare. Därför får du i den här artikeln en kort genomgång om vilka regler som finns uppsatta vad gäller brandsläckare.

Brandsläckare finns för att du ska kunna agera i tid och begränsa skadan då eld kan sprida sig väldigt snabbt. Men det finns flera saker du behöver ha koll på och i den här delen får du mer information om både lagar och regler som finns uppsatta för brandsläckare.

Gångavståndet ska aldrig vara mer än 25 meter. Alltså behöver du placera ut flera brandsläckare i en offentlig miljö för bästa brandskydd.

Det ska finnas åtminstone en brandsläckare på varje våningsplan. Om du till exempel bor i en villa med flera våningar ska du alltså ha en brandsläckare på varje våning.

Brandsläckaren ska alltid placeras synligt och åtkomligt. Den ska aldrig placeras bakom andra saker för att du snabbt och enkelt ska kunna komma åt brandsläckaren. I offentliga miljöer ska brandsläckaren placeras under en varselskylt för att vem som helst ska kunna hitta brandsläckaren vid en nödsituation.

Brandsläckaren ska placeras i en vägghängare. De flesta brandsläckare kommer med en vägghängare. Det är för att skydda brandsläckaren då hängaren gör att den står stabilt och stadigt på plats och brandsläckaren kommer därför inte flyttas runt.

Brandsläckaren ska hängas på en höjd som möjliggör att du snabbt och enkelt kan ta tag i den när det behövs.

På platser där det finns risker att brandsläckaren kan utsättas för skadegörelse ska den placeras i ett skyddande skåp. Skåpet ska vara enkelt att öppna och ha en varselskylt.

Tillsyn av brandsläckaren ska ske årligen. Påfyllning och underhåll av brandsläckaren ska göras av en behörig firma med rätt utbildning.  

Enligt arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor ska underhåll av brandsläckare på arbetsplatser ske årligen. För privat bruk rekommenderar man kontroll av brandsläckare regelbundet.

Senast uppdaterad: 11 september 2023