Lagen om skydd mot olyckor brandskydd

Det finns lagar och regler som är uppsatta för att göra samhället mer brandsäkert och skydda privatpersoner och företag om olyckan skulle vara framme och en allvarlig brand skulle uppstå.

Att ha koll på alla lagar är svårt för den som inte är insatt. Men de finns där av en anledning och är viktiga att vara medvetna om. Det gäller oavsett om du är chef, skyddsombud eller privatperson. Därför kan du läsa mer här om lagen om skydd mot olyckor som innefattar brandskydd.

Kort sagt finns det skrivet i lagen att alla byggnader ska inneha ett byggnadstekniskt brandskydd. Men det är olika hur kraven ser ut beroende på vilken typ av byggnad det gäller och vilken typ av verksamhet som bedrivs i den aktuella byggnaden.

Det finns både passiva och aktiva brandskydd och vissa regler inom Boverket är retroaktiva och du behöver inte ändra byggnaden om Boverket sätter upp nya regler.

Lagen om skydd mot olyckor innefattar bland annat brandskydd. Lagen är mycket viktig och är uppsatt för ett bra brandskyddsarbete. I den här delen går vi i korta drag igenom vad lagen innebär. Vill du få ännu mer djupgående information om lagen rekommenderar vi att du går in på Sveriges riksdags hemsida och söker upp Lag (2003:778) om skydd mot olyckor där du kan läsa hela lagstiftningen som berör ämnet i sin helhet. Där kan du även läsa mer om olika förordningar.

På MSB:s hemsida kan du läsa mer om föreskrifter, regler och råd vad gäller brandskydd.

Bestämmelserna i lagen syftar till att bereda människors hälsa, liv, egendom och miljö till de lokala förhållandena för ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Till att börja med kan det vara bra om du som privatperson är medveten om dina skyldigheter vad gäller brandskydd. Lagen säger nämligen att du som privatperson är skyldig att rapportera till larmcentralen om du ser att en olycka har skett. Till exempel om en brand har uppstått.

Lagen riktar sig dock främst till företag och organisationer. Enligt lagen har den person som äger en byggnad och den som bedriver en verksamhet i byggnaden det främsta ansvaret för byggnadens brandskydd.

Det innebär att du är skyldig att se till att byggnaden uppfyller de krav som MSB och Brandskyddsföreningen har satt upp vad gäller brandskydd för byggnader.

Ägare till byggnader och anläggningar ska vidta åtgärder för att förebygga bränder och begränsa skador som tillkommer till följd av brand. Det ska finnas brandskydd i form av utrustning. Det ska till exempel finnas brandvarnare och minst en brandsläckare på varje våningsplan. Byggnader ska vara utrustade med sprinklers som ska gå igång per automatik när de känner av rök.

Det är staten och kommunen som ansvarar för den lokala räddningstjänsten. Räddningstjänsten har ansvar vid olyckor och ska förhindra och begränsa skador på egendom, människor och miljö. Räddningstjänsten står för räddningsinsatser i led med 4 kap. 1–4 §§.

Senast uppdaterad: 07 mars 2023