Tillståndsansvarig Heta Arbeten

För dig som är arbetsgivare eller brandskyddsansvarig på din arbetsplats återkommer flera, viktiga åtgärder för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet.

Arbetar du dessutom i mer brandfarliga miljöer, där det bland annat kan uppstå uppvärmning och gnistor, är det viktigt med en utbildning som kan hjälpa dig med ett giltigt tillstånd i exempelvis försäkringsärenden. Det är där vi kommer in. Utbildningen vi tillhandahåller är framtagen av Brandskyddsföreningen som ett åtgärdspaket för tillståndsansvariga, brandvakter samt andra personer som utför heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser, vilket i sin tur leder till ett giltigt certifikat gentemot försäkringsbolagens föreskrifter.
Är du svetsare eller jobbar med lödning och skärning så är detta chansen för dig. Utbildningstiden är cirka 6.5 timmar och utbildningsmaterial samt lunch och fika ingår. Utbildningen är både teoretisk och behandlar såväl brandteori och brandskyddsansvar som försäkringsärenden, släckverkan och praktiska släckmetoder.

Som tillståndsansvarig är du den som ger tillstånd för själva arbetet, och är skriftligt utsedd av beställaren för uppgiften. Med detta menas att den tillståndsansvarige måste ha genomgått en grundutbildning i Heta Arbeten som ger behörighet med certifikat. Du ger tillstånd för arbetet och förväntas tillsammans med brandvaktare och hetarbetare att ha kunskap om säkerhet - enligt de senaste föreskrifterna. Våra instruktörer är certifierade av SBF och hjälper ert företag att enkelt göra arbetsplatsen mer säker. Och på så sätt skapa en större trygghet för alla. I vårt utbildningspaket finns allt man behöver veta om brandrisker, förebyggande åtgärder och säkerhetsregler. Allt i enlighet med Brandskyddsföreningens utbildningsplan. Värt att notera är delen om försäkringsbolagens ersättningsregler och vad som händer vid en eventuell skada. Vi diskuterar vad som kan orsaka nedsatt ersättning och hur det fungerar med tillstånd och kontrollistor. Kontrollera alltid att exempelvis en tillståndsansvarig har behörighet i Heta Arbeten. Du kan enkelt söka fram giltiga certifikat Heta Arbeten via https://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/sok-certifikat/

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000