Kurs hjärtstartare

Våra kurser är utformade för att lära individer hur man korrekt använder och underhåller hjärtstartare, samt hur du reagerar på hjärt-nödsituationer.

Hjärtstartare som används vid hjärt-lungräddning (HLR) är enheter som kan användas för att chocka hjärtat tillbaka till en normal rytm vid plötsligt hjärtstopp. Dessa enheter blir allt vanligare på offentliga platser, såsom flygplatser, gallerior och kontor, såväl som i privata hem. Men trots deras växande förekomst är många inte ordentligt utbildade i hur de används. Det är här vi gör skillnad med våra kurser. Vi på Presto erbjuder en mängd olika kurser, skräddarsydda för olika målgrupper och miljöer. Vi har till exempel kurser speciellt utformade för första hjälpen, hjärt-lungräddning, krishantering, första hjälpen för barn och mycket därtill.

Kursen för hjärtstartare som vi på Presto erbjuder är omfattande och täcker ett brett spektrum av lärandet i ämnet samt praktisk träning. Det börjar med en grundläggande översikt över hjärtstartare och hur de fungerar, samt en introduktion till HLR. Deltagarna lär sig sedan om de olika typerna av hjärtstartare som finns tillgängliga, inklusive manuella och automatiserade hjärtstartare. De lär sig också om hjärtstartarens olika funktioner, såsom röstmeddelanden och elektroder.

Våra kurser täcker också rätt teknik för användandet av en hjärtstartare, inklusive hur du korrekt fäster elektroderna och hur du utför HLR. Vi lär också deltagarna om hjärtstartarens olika inställningar, funktioner och hur du felsöker vanliga problem.

Kontakta oss för att hjärtsäkra er arbetsplats med den numera svenska standarden Hjärtsäker Zon där er organisation får en helhetslösning med produkter, skyltning och tillbehör, utbildning och rådgivning för att kunna hantera hjärtstopp.

En av de viktigaste aspekterna i våra kurser är betoningen på praktisk träning. Deltagarna ges möjlighet att öva på att använda hjärtstartare på dockor, vilket gör att de kan utveckla de färdigheter och det självförtroende de behöver för att reagera på en nödsituation i verkligheten.

Våra kurser uppdateras också regelbundet för att säkerställa att de återspeglar de senaste riktlinjerna och bästa praxis för hjärtstartaranvändning. Vi på Presto har ett nära samarbete med ledande experter inom området för att säkerställa att deras kurser är korrekta, uppdaterade och relevanta. 

Sammantaget är våra kurser en utmärkt resurs för alla som vill lära sig hur du korrekt använder och underhåller hjärtstartare. Våra erfarna instruktörer, omfattande läroplan och praktiska utbildning gör det till ett idealiskt val för alla som vill bli skickliga i att använda en hjärtstartare. Med antalet hjärtstartare som ökar i offentliga och privata utrymmen har vikten av korrekt utbildning i nödsituationer aldrig varit mer uppenbar.

Så det rekommenderas alltid att gå en ordentlig kurs och utbildning i hur du använder hjärtstartare för att rädda liv i akuta situationer för att på bästa sätt vara förberedd om en sådan situation skulle inträffa. Detta är bara en av många viktiga kurser som vi på Presto erbjuder i vår utbildningsplan för ett mer kunnigt samhälle när nödsituationer av olika slag inträffar. Hjärt-lungräddningskursen som vi på Presto erbjuder är viktig för att fler liv ska kunna räddas vid hjärtstopp. Idag är det drygt 10 000 personer varje år som drabbas av hjärtstopp och 1500 av dem överlever.

Senast uppdaterad: 11 september 2023