Arbete på väg – Steg 1.1 - 1.3 (Nivå 1-2)

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete på väg Nivå 1&2 – Kompetenskrav för arbete samt förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon (enligt TRVK 2012:86).

Grundkompetens enligt samtliga tre inriktningar:

 • Allmän Grundkompetens – steg 1.1
 • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – steg 1.2
 • Grundkompetens för att få utföra vägarbete – steg 1.3

Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt steg 2.2.

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete på väg Nivå 1&2 – Kompetenskrav för arbete samt förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon (enligt TRVK 2012:86).

Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt steg 2.1, t ex framföra TMA-fordon.

Kompetens för dig som t ex utför vägarbeten, anläggningsarbete, vaktarbete eller framför väghållningsfordon i tjänsten.

Efter den här utbildningen har du grundkompetens att utföra vägarbete, arbeta med väghållningsfordon, utföra trafikvaktsarbete samt delta vid arbetet med trafikanordningar.

1 dag.

Allmän grundkompetens för att befinna på vägarbetsplatsen t ex:

 • Plogar, saltar och sandar
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Använder servicefordon samt utför projekteringsarbeten
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar
 • Utför vakt-, lotsarbete
 • Beläggningspersonal
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken utför renhållning
 • Deltar vid arbete med trafikanordningar