Arbete på väg – Steg 2.1

För förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet.

Kompetenskrav för förare av vissa väghållningsfordon.

Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet.

Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Trafikverkets underhållsområden upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Efter den här utbildningen har du förståelse och kunskap om handhavande av fordonsmonterat energiupptagande skydd samt utmärkning av fordon vid intermittent arbete. Även hur skyddsfordon ska placeras i trafikmiljön med hänsyn till arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

1 dag.

  • Hantering, montering och funktionsläge energiupptagande skyddsanordning.
  • Hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
  • Hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
  • Trafikförordningen.
  • Vägmärkesförordningen.
  • TRVK APV (TDOK 2012:86).
  • Krav på 70 km/h vid intermittent arbete på motorväg.
  • Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.