Arbete på väg – Steg 2.1

För förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet.

Hur önskar du genomföra utbildningen?