Arbete på väg steg 1.2

ARBETE PÅ VÄG STEG 1.2 – ATT FRAMFÖRA VÄGHÅLLNINGSFORDON

Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon.

EXEMPEL PÅ FORDON SOM KRÄVER FÖRARE MED KOMPETENS ENLIGT STEG 1.2 ÄR

  • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
  • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter..

Tidsåtgång

Kursen omfattar ca 3 timmar.

Förhandskrav

Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete på Steg 1.1.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?