Vi är Presto!

Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då olycka sker eller brand bryter ut. Varje timme riskeras människor liv och hälsa då brand förstör tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi alla på Presto något åt det. Vi utbildar människor, installerar system, förekommer risker och skapar trygghet i vardagen. Vi stöttar, diskuterar och ger råd. Vi ligger steget före. För att för oss är varje timme viktig för ingen och inget skall skadas av bränder.

Men hur började det?

Vår historia börjar 1959 i en källarlokal på Bergsgatan i Katrineholm. Här började Gunnar Danielsson sälja brandsläckare och bygga upp en liten serviceorganisation som snabbt växte.1978 startade sedan vår tillverkning av det vi idag kallar för Presto-brandsläckare.

Idag har det lille familjeföretaget växt till en multinationell koncern, där tjänstesegmentet inom brand och riskhantering är vårt största område, men tillverkningen av brandsläckare sker fortfarande i Katrineholm.

Hur kan Presto hjälp mig?

Har du funderat på vilket ansvar du har för ert brandskydd eller känner du dig osäker hur du ska gå tillväga och vad som krävs? Vi förstår dig men det behöver inte vara så komplicerat. Vi på Presto har sedan starten arbetat mot vår vision Alltid säker – ingen och inget skall skadas av brand eller olycka. Vi tror på en kontinuerlig process tillsammans med våra kunder där syftet är att utifrån er affärsverksamhet och
de förutsättningar som finns minimera brandrisk och konsekvenserna av den. Låt oss dela med oss utav vår kunskap.

Kolla även in detta..