Liten brandsläckare

Små brandsläckare används för att snabbt och effektivt släcka små brandincidenter. De är konstruerade för att vara lätta att bära och använda.

Det finns flera faktorer att beakta när man väljer en lämplig brandsläckare. Man ska också tänka på vilka material och ämnen som är involverade i branden.

Brandsläckare är en viktig del av brandskyddet i en mängd olika miljöer, och kan vara avgörande för att förhindra att en brand eskalerar och orsakar större skador. Det är därför viktigt att säkerställa att man har tillräckligt med brandsläckare tillgängliga och att de är placerade på lämpliga ställen. Det är också viktigt att personer i närheten av en brandincident vet hur man använder en brandsläckare på rätt sätt.

Det finns många olika märken och modeller för dig att välja mellan om du är ute efter en liten brandsläckare. Bland pulverbrandsläckare är de vanligaste storlekarna 2 kg, 6 kg, och 12 kg. När du väljer storleken ska du tänka på att den ska vara lämplig för den aktuella miljön.

En liten brandsläckare på 2 kg används ofta i bilar och båtar på grund av det lilla förvaringsutrymmet, men det hindrar dig inte från att ha flera små brandsläckare i alla utrymmen som utgör brandrisk. Komplettera gärna brandskyddet med en brandfilt för att effektivt kunna släcka bränder på horisontella ytor som spisar och sängar.

Det finns flera olika typer av brandsläckningsmedel som används i brandsläckare som pulver, vatten, skum och koldioxid.

  • Pulverbrandsläckare sprutar ut ett pulver som kyler, kväver och smälter som ett täckande skikt över branden.
  • Vattenbrandsläckare släcker branden genom att kyla ner den.
  • Skumbrandsläckare skapar ett skum som täcker branden och hindrar syre från att nå den.
  • Koldioxidsläckare släcker branden genom att ta bort syre från branden.

 Det är viktigt att kontrollera att brandsläckaren är i gott skick och att utföra regelbundna kontroller av brandsläckaren. Ha gärna också som vana att med jämna mellanrum kontrollera att visaren på mätaren inte är inom det röda området.

En liten brandsläckare är ett ovärderligt verktyg för att snabbt och effektivt släcka brandincidenter. Genom att placera brandsläckare på lättåtkomliga och synliga ställen kan man snabbt komma åt de och minimera risken för att en brand eskalerar och orsakar större skador. Därför är det viktigt att alltid ha tillgång till en brandsläckare och att även veta hur man använder den på rätt sätt.

Vi på Presto finns till för att du ska kunna skapa ett brandskydd för att skydda dig och din omgivning. Vi erbjuder helhetslösningar i form av produkter, service och utbildning inom brandskydd. Här kan du se vårt produktutbud av till exempel brandsläckare och utbildning i hur du ska hantera handbrandsläckare.

Senast uppdaterad: 11 september 2023