Brandsläckare kontroll

Visste du att du behöver utföra en regelbunden kontroll av din brandsläckare för att säkerställa att den fungerar som den ska, men också öka livslängden?

För den som inte har kunskapen eller behörigheten kan det vara svårt att veta vad du ska utgå från vid en kontroll av brandsläckare. Här går vi igenom hur och när en kontroll av brandsläckare ska utföras.

Oavsett vilken typ av brandsläckare det gäller ska den kontrolleras regelbundet.

Privatpersoner bör kontrollera sin brandsläckare var femte år. Här är några kontrollpunkter:

  • Se till att tryckmätaren är i det gröna området, knacka för att säkerställa att visaren inte fastnat.
  • Se till att plombering, slang och släckare inte är skadat.
  • Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sen är den förbrukad.

Alla verksamheter i Sverige ska följa riktlinjerna för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket innefattar att man en gång per år behöver kontrollera brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. En sådan kontroll av brandsläckare kräver särskild behörighet och utbildning och utförs av en servicetekniker.

Vi på Presto har mångårig erfarenhet och behörighet av att utföra kontroll av brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. Presto skickar då ut tekniker som med hjälp av protokoll och kunskap kontrollerar alla brandsläckare som finns på arbetsplatsen. Det här är något som görs med jämna mellanrum, vilket är positivt då du själv inte behöver lägga tid eller energi på att komma ihåg att utföra kontrollerna.

Ifall teknikerna skulle upptäcka några problem i samband med inspektionen kommer de att se till att brandsläckaren repareras eller ersätts.

Här kan du läsa mer om vår installation och regelbundna service av säkerhetsutrustning. Du kan också kontakta oss direkt för mer information om kontroll av brandsläckare.

Genom att teckna Presto Serviceavtal kan du känna dig trygg i att din verksamhets brandskydd hålls uppdaterat och följer de gällande riktlinjerna där årliga kontroller av brandsläckare utförs. Utöver installation utför vi en årlig inventering, kontrollerar att all utrustning inklusive brandsläckare fungerar som den ska och är komplett samt underlättar dokumentation av ert brandskyddsarbete.

Vill du kunna utföra kontroller av brandsläckare? Då har vi på Presto teoretiska, praktiska och digitala utbildningar för dig i brandsäkerhet.

Senast uppdaterad: 04 september 2023