Arbete på väg – Steg 3

Kompetens och certifieringskrav för vissa roller som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster. Kravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare. Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Hur önskar du genomföra utbildningen?