Arbete på väg – Steg 3

Kompetens och certifieringskrav för vissa roller som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster. Kravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare. Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Personal som har en styrande eller ledande roll i projekt, eller som instruerar och leder personal som utför arbetsuppgifter enligt Steg 2.

Efter genomförd utbildning kan du utföra byggplatsuppföljning, byggledning och leveransuppföljning i uppdrag kopplat till vägprojekt. Deltagaren har efter utbildningen de formella möjligheterna och den teoretiska kunskapen för att åstadkomma en god säkerhet på vägarbetsplatsen.

2 – 4 dagar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

Personal som ansvarar för:

  • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
  • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
  • Att svara för aktuell trafikinformation till samtliga trafikanter.
  • Upprätta och implementera arbetsmiljöplan, riskanalys, arbetsberedningar mm.
  • Upprätta ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
  • Att tillämpa och följa gällande författningskrav, allmänna bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.