Rådgivning och projektering

konsult

Har ditt företag det brandskydd som lagen kräver?

Det kan vara svårt att fånga upp alla delar som ska vara på plats och alla krav som ställs i form av lagar, förordningar mm.

Brandskydd är ofta baserat på tekniska och organisatoriska lösningar som skall fungera vid ett tillbud och grunden för hur din verksamhet skall fungera finns ofta i en byggnadsteknisk brandskyddsdokumentation. Om brandskyddsdokumentationen inte är aktuell eller saknas kan det vara bra att upprätta en brandskyddsbeskrivning så att du och ditt företag har rätt utformning av brandskyddet utifrån behov, gällande lager och förordningar.

Du är välkommen att höra av dig till någon av våra experter med dina specifika frågor.

Vi hjälper dig med utredningar och åtgärdsförslag för ett effektivare brandskydd!