Säkerhetsrådgivare

Verksamhet som transporterar eller lämnar farligt gods till någon annan för transport är enligt svensk lagstiftning skyldig till att ha en Säkerhetsrådgivare. Detta gäller för samtliga transportalternativ dvs väg, järnväg, sjö och luftfart men behovet styrs av mängden och klassningen av det farliga godset.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som innebär risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de transporteras eller används. Ämnet eller produkten kan i sig vara ofarligt men beroende på hur det transporteras och tillsammans med vilka andra ämnen uppstår en högre risk.

Säkerhetsrådgivare

Det här behöver inte vara så komplicerat som det först låter. Vi på Presto hjälper dig få kontroll över helheten för att ni ska skapa en trygg miljö, både på vägarna och i verksamheterna. Våra certifierade Säkerhetsrådgivare ger råd, hanterar underlag vid eventuell olycka, säkerställer processer, utbildar och ser över hanteringen utav farligt gods.

Har du funderingar på om detta gäller er? Eller är ni i behov utav Säkerhetsrådgivare?
Kontakta Åsa!