Service

service-mobigo

Hur vet man att en brandsläckare verkligen fungerar när det behövs? Eller att de utrymningsmarkeringar som ska leda mot en utgång sitter på rätt ställe?

Alla brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det här gäller oavsett typ och placering. Med ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv när en olycka eller ett nödläge inträffar.


Artikel: ”Presto effektiviserade hela kedjan för arbetsorderhantering”

Vem gör vad?

Den egna organisationen utför ibland en del av underhållsarbetet, t.ex. egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är då fråga om enklare besiktning av de brandskyddsinstallationer som finns i de egna lokalerna.

När det gäller mer omfattande service- och underhållsåtgärder krävs specialistkunskaper och ibland särskild behörighet. Dessa åtgärder utförs ofta av entreprenörer utifrån och i de flesta fall en gång per år.

Regler och riktlinjer

Beträffande de årliga service- och underhållsåtgärderna finns för det mesta regelverk eller föreskrifter från lagstiftare och försäkringsbolag. Det kan också finnas underhållsstandarder och branschrekommendationer. Med få undantag finns detaljerade underhållsföreskrifter från respektive tillverkare av den brandskyddsutrustning det är frågan om.

Hjälp från presto

Kontakta Presto för att diskutera ditt företags behov av service och underhåll. Gör som många kunder – Teckna ett avtal om årlig service med oss!

Läs mer om: