ADR 1.3 FARLIGT GODS

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

 Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras.

Mål

 Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 

Kursinnehåll

 Kursen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för 1.3- utbildning.

Utbildningen är anpassad efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen och består av tre huvudsakliga delar:

 ALLMÄN UTBILDNING
Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING
Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING
Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras

I förekommande fall: utbildning om klass 7 (radioaktiva ämnen).

Kurslängd

 Kursen omfattar 8 timmar.

Förkunskaper

 Inga förkunskapskrav.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

fre 28 aug Hörby
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 11 sep Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 11 sep Stockholm
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 18 sep Helsingborg
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 25 sep Göteborg
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 02 okt Kristianstad
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 16 okt Hörby
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 23 okt Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 06 nov Stockholm
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 13 nov Helsingborg
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 27 nov Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 11 dec Hörby
08:00 - 17:00
Platser kvar
fre 11 dec Stockholm
08:00 - 17:00
Platser kvar